Upravljanje dokumentacijom

19.08.2013 13:46

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Nastavnik: Saša D. Lazarević ([email protected])
Asistenti: Ilija Antović ([email protected]) Vojislav Stanojević ([email protected])
Predmet se sluša u petom semestru

Cilj: Razumevanje principa, pravila i metoda upravljanja dokumentacijom. Osposobljavanje za projektovanje poslovnih procesa i prateće dokumentacije. Primena odgovarajućih softverskih rešenja za upravljanje dokumentacijom u poslovnom sistemu. Ishod je osposobljenost studenta da analizira, projektuje, implementira i upravlja dokumentacijom.

Predavanja: Drži ih prof. dr Saša D. Lazarević, koji spada u grupu stručnjaka sa informacionih tehnologija. Kako je mlad, tako je i koncept predavanja zanimljivog karaktera, bez preteranog teoretisanja. Stvari koje predaje su konkretne, kako ne postoji knjiga iz predmeta, animira studente da uče u toku predavanja. Prisustvo na predavanjima nije obavezno, ne upisuje, niti boduje. Ali oni koji ih posećuju redovno imaće višestruke koristi. Profesor zadaje na kraju svakog predavanja eseje, kratke forme, u kojima studenti primenjuju svoje znanje i znanje stečeno na predavanjima i na taj način potpomažu učenje gradiva. Moraju se odraditi najmanje dva eseja, kako bi se stekao uslov da na kolokvijumu možete dobiti ocenu veću od 7-ice.

Vežbe: Drže ih asistenti Vojislav Stanojević i Ilija Antović, verovatno ih znate i od ranije sa predmeta OIKT i UIS. Spadaju u red saradnika jako pogodnih za opušten vid saradnje. Gradivo koje se obrađuje na vežbama nije teško, pretežno je bazirano na SSA metodi i dosta vremena se posvećuje pregledanju i proveri projektnih radova. Asistenti su jako konkretni, svake vežbe su pokrivene sa mnoštvom primera iz SSA metode. Prisustvo na vežbama nije obavezno, ali se preporučuje jer pričaju o korisnim stvarima vezanim za projektni rad. Kao i pregledanje i ukazivanje na greške, kako bi na vreme mogli ispraviti vaš projektni rad.

Projektni rad: Najvažniji deo i ključ za polaganje ovog predmeta je prethodno odbranjen projektni rad koji je dosta obimam i zahteva dosta vremena. Kolokvijumi nisu preterano teški i zahtevaju manje vremena od projektnog rada.

Izmena: prisustvo na predavanjima se boduje, profesor daje domaće zadatke koji se takođe boduju.

Način polaganja:

  1. Prvi način polaganja zasnovan je na klasičnom polaganju pismenog i usmenog ispita. Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je urađen i odbranjen projektni rad. Konačna ocena predstavlja prosečnu ocenu sa pismenog i usmenog.
  2. Drugi način i mnogo verovatniji za većinu studenata je preko kolokvijuma. Potrebno je završiti i odbraniti projektni rad, koji se boduje od 26 do 50 poena. Zatim postoje u toku semestra dva kolokvijuma, čiji sadržaj je prilično jednostavan. Spremaju se sa skripte, koja ima par stranica. Koncept je da profesor diktira pitanja, vi ih pišete i odgovarate za vreme koje on predvidi za svako pitanje pojedinačno, diktira jedno po jedno pitanje, a vi isto tako odgovarate. Kolokvijum se boduje od 51 do 100 bodova. Postoji i seminarski rad, koji se radi opciono. Teme zadaje profesor nakon odrađenog prvog kolokvijuma, boduje se takođe od 26 do 50 poena.

Poeni se sumiraju. Konačna ocena se određuje prema tabeli:
od 0 do 150 - petica
od 151 do 180 - šestica
od 181 do 210 - sedmica
od 211 do 240 - osmica
od 241 do 270 - devetka
od 271 do 300 - desetka

Literatura:
Iz ovog predmeta ne postoji udžbenik, već se sprema iz skripte koje daje profesor, ili one sažetije koje možete naći na puškicama, odnosno sa prezentacija sa predavanja. Poželjno je prisustvovati predavanjima jer profesor obiluje zanimljivim pričama iz života, ali i da „uhvatite“ beleške.

Квалитет документације

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1814


0
1
Скрипта за први колоквијум

Opis: - 14.01.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1445


0
0
Упутство за израду докумената

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1043


0
0
Поступак управљања документацијом

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1190


0
0
ССА - скрипта

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 8978


0
0
Структурна системска анализа

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4264


0
0
ССА - колоквијум

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1848


0
0
ССА - скрипта

Opis: друга скрипта - by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2721


1
0
Скрипта УКД

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1169


0
0
Први колоквијум

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1511


0
0
Испитна питања

Opis: by Ива - 06.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 975


0
0