Intervju sa Listom Studenata FON- a

// Kategorije: Intervju | Fakultet | Studentske organizacije | Info |

Izbori za mesta u Parlamentu FON- a biće održani 3. aprila. U tom kontekstu, predstavljamo vam Listu Studenata FON- a, novu listu koja će pokušati da se izbori za navedena mesta. Pred vama je deo intervjua, a ostatak možete očekivati u narednim danima. 

1) Unija studenata je već 2 godine na čelu Studenstkog parlamenta FON- a, ocenite njeno delovanje na skali od 5 do 10 i obrazložite ocenu.

Ocenio bih rad studentske organizacije Unija studenata FON-a osmicom zato što imaju nekoliko dobro organizovanih projekata, podržavaju humanitarni rad,ali smatramo da imaju još dosta prostora za napredak. Sa druge strane, delimo mišljenje da postoje daleko ozbiljniji projekti koji mogu da se rade na fakultetu iz tog razloga se nismo opredelili za najvišu ocenu.

Rad Studentskog parlamenta bismo ocenili šesticom jer je smatramo da se nisu uopšte izborili za prava i interese studenata kao studentski predstavnici u organima fakulteta. Posle ćemo reći gde su to pogrešili.

2) Da li studenti imaju poverenja u studentski parmlament? Da li veoma neartikulisana komunikacija između sukobljenih strana, odnosno različitih lista, doprinosi lošoj percepciji ovog tela od strane studenata?

Studenti su generalno neupućeni kako studentski parlament funkcioniše i čemu služi. Naša ideja je da to promenimo. Zapisnici sa sednica nisu transparentni i nisu dostupni svima na sajtu istog, a ne postoje ni obaveštenja o tome kad se te sednice održavaju. Takođe, termin konsultacija za rešavanje tekućih molbi kod studentskih predstavnika koji je bio u vidu otvorenih vrata parlamenta je ukinut.

Poverenje je izgubljeno godinama unazad, zbog lošeg rada studentskih predstavnika koji su bili tu i pre mog dolaska na fakultet. Naš cilj je da to poverenje povratimo.

3) Napravite komparativnu analizu između Unije studenata i prethodne “vlasti” koju je predvodio kolega Šaulić.

Navešćemo prednosti i mane i jedne i druge "vlasti" u poslenje 4 godine na FON-u.

Šaulićeva "vlast"-mane:

 • Netransparentnost u organizaciji izbora za Studentski parlament
 • Nedvoljno zalaganje za sprečavanje povećanja školarine u junu 2016 godine, iako su bili u tehničkom mandatu odnosno izgubili aprilske izbore
 • Preveliki akcenat na organizaciji specijalnih događaja(aspolventske večeri i ekskurzije)
 • Nepostojanje neadekvatnih sistema evaluacija studijskih programa i rada predmetnih asistenata i profesora
 • Nepostojanje studentskog naučno-istraživačkog centra

Šalićeva "vlast"- prednosti:

 • Uvođenje ispitnog roka JUL
 • Konsultacije u vidu otvorenih vrata od strane studentskih predstavnika
 • Vraćanje dodatnih troškova koje je fakultet nametnuo studentima
 • Borba delegata FON-a protiv mešanja politike u studentskom organizovanju na Beogradskom univerzitetu
 • Uvođenje priprema za kolokvijume/ispite prvi put na FON-u
 • Organizacija vanrednog roka Oktobar 2

Unijina "vlast"-mane:

 • Netransparetnost u radu Studentskog parlamenta i izboru studenta prodekana
 • Nedovoljno zalaganje za sprečavanje povećanja školarine u junu 2016 godine, iako su pobedili izbore i imali većinu studenata na svojoj strani. Smatramo da su imali kapacitete da naprave studentske proteste.
 • Nepostojanje sistemskog rešenja za organizaciju specijalnih događaja
 • Nezalaganje za smanjenje školarina uprkos višem broju upisanih studenata
 • Nepostojanje neadekvatnih sistema evaluacija studijskih programa i rada predmetnih asistenata i profesora
 • Nepostojanje studentskog naučno-istraživačkog centra

Unijina "vlast"-prednosti:

 • Humanitaran rad
 • Važenje delova ispita u svim ispitnim rokovima kod nekih predmeta
 • Nastavak organizacije priprema za kolokvijume/ispite od dobre prakse stare vlasti
 • Unapređenje projekta "Mentorstvo" koji postoji godinama na našem fakultetu
 • 50 karata za noć REKLAMOŽDERA 

4) Kako ocenjujete iznos školarine, koja je ostala na istom povećanom nivou? Šta je prepreka njenom smanjenju, kada svake godine upisna kvota raste?

Loši pregovarački mehanizmi studentskih predstavnika. Ako se npr upisna kvota povećala za 20%, logično je da zahtevamo smanjenje školarine po jediničnim troškovima upisanih studenata.

Naši mehanizmi će biti peticije i blokada fakulteta ukoliko uprava fakulteta ne bude pristala da pregovara sa nama na tu temu. Mi želimo da preuzmemo inicijativu i da budemo pravi studentski lideri!

5) Mnogi smatraju da iza vaše liste stoji neki od prethodnih lidera u parlamentu. Otkrijte nam, da li je to istina odnosno, ko je zaista tvorac ideje LSF- a?

Iza naše liste stojim, ja, Saša Lalić, student treće godine na studijskom programu Informacioni sistemi i nosilac liste LSF-a, zajedno sa grupom ljudi koji veruju u promene i misle da može bolje. Imamo prijateljske odnose sa nekim od prethodnih lidera,ali ovo je isključivo naša ideja i inicijativa za promenama koje su neophodne.

6) Kako teku vaše predizborne aktivnosti, koje su to ključne teme na koje ćete staviti fokus?

 • Unapređenje programa stručnih praksi
 • Startup ekosistem na FON-u
 • Pokretanje studentsko naučno-istraživačkog centra
 • Knjiga za sve(program pomoći materijalno ugroženim studentima)
 • Semestralni program pomoći pri učenju
 • Program nadogradi znanje (vid dodatne nastave za studente gde će se obrađivati dodatna tematika na temu koja se obrađuje u sklopu predavanja i vežbi)
 • Novi sistem evaluacije studijskih programa na FON-u
"Nepostojanje neadekvatnih sistema" A generalno nepismenost u celom tekstu

Objavljeno: 26.03.2018 00:55 - (Voki)


0
2
27
9

Postavi komentar

E-mail:
Komentar:
Antispam:

2 + 17

Komentari prolaze moderaciju, zato što smo tako u mogućnosti