Операциона истраживања 1

19.11.2014 13:36

Број ЕСПБ поена:  6

Фонд часова: 2+3 (предавања + вежбе)

Предмет се слуша: у петом семестру

Циљ: Упознавање најважнијих модела и метода линеарног, нелинеарног, целобројног и динамичког програмирања, као и њихове практичне примене.

Испит се састоји из:

  • предиспитних обавеза и
  • теоријског дела.
Предиспитне обавезе

обавеза

максимално

минимално

писмени

колоквијум  1

20

7

колоквијум 2

20

7

колоквијум укупно

40

20

или

класично

40

20

пројектни задатак

15

0

активност

вежбе

5

0

укупно предиспитне обавезе

60

30

  • Колоквијум 1 oбухвата математичко моделирање и симплекс методу.
  • Колоквијум 2 обухвата транспортни проблем и нелинеарно програмирање.
  • Пројектни задатак се може полагати у току семестра закључно са јануарским испитним роком. Након тога, нема поправних термина за пројектни задатак. Пројектни задатак није услов за полагање испита.
  • Испуњавањем предиспитних обавеза студент може да заради до 60 поена, а да би положио испит мора да освоји бар 30 поена.

Једном испуњене предиспитне обавезе важе до краја текуће школске године (закључно са октобарским испитним роком).

Теоријски део
 

максимално

минимално

теорија

колоквијум  1

20

7

колоквијум 2

20

7

или

класично (усмено)

40

20

укупно теорија

40

20

  • Колоквијум 1 обухвата математичко моделирање и симплекс методу.
  • Колоквијум 2 обухвата транспортни проблем и нелинеарно програмирање.

Положена оба теоријска колоквијума рачунају се као положен теоријски (усмени) испит у јануарском року уколико је у збиру освојено бар 20 поена и важе до краја школске године (закључно са октобарским испитним роком).

Коначна оцена:

Поени освојени у оквиру предиспитних обавеза и полагањем теоријског (усменог) дела се сабирају и коначна оцена се формира према

Број поена

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Оцена

6

7

8

9

10

Значење оцене

довољан

добар

врло добар

одличан

изузетан

           

Званични сајт предмета: http://www.laboi.fon.rs/

Литература:

  1. С. Крчевинац, М. Ченгаловић, В, Ковачевић-Вујчић, М. Мартић, М. Вујошевић: "Операциона истраживања 1", NEWPRESS, Смедерево, 2012.
  2. М. Мартић, Д. Макајић-Николић, Г. Савић, Б. Панић: "Операциона истраживања 1", NEWPRESS, Смедерево, 2012.

* Што се литературе тиче, могу се користити и старија издања јер се садржај није значајно мењао.

Питања за први колоквијум (21.11.2007.)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1071


2
7
Симплекс

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 868


1
4
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 590


2
3
Матричне игре

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 343


2
2
Симплекс софтвер

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 356


2
2
Транспорт

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 686


1
2
Мат. модели

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 770


1
2
Задаци за први колоквијум

Опис: + нека решења, модели у Линго-у...


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1012


1
2
Питања за други колоквијум (10.01.2008)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 579


1
2
Пушкице из модела

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 524


2
2
Замена машина

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 314


3
1
Залихе

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 349


2
1
Мрежни дијаграми

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 311


2
1
Мрежно програмирање

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 313


4
1
Динамичко

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 292


2
1
Транспорт

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 479


2
1
Пушкице за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 543


2
1
Нелинеарно

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 416


1
1
Пример домаћег задатка

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 455


2
1
ОИ 1 - рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 615


2
1
Питања за други колоквијум (10.01.2008)

Опис:


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 450


1
1
Питања за први колоквијум

Опис: by В.Т. - 04.12.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 640


1
1
Примери питања за усмени колоквијум

Опис: Нелинеарно програмирање


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 680


1
1
Нелинеарно програмирање

Опис: Фолије са предавања


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 699


1
1
Пројектни задатак

Опис: <p>Студија случаја 23, једна од оних које је имала генерација која је слушала 2012/13 године</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 245


0
1
Математички модел, први поправни колоквијум

Опис: <p>Задатак из математичког модела на првом поправном колоквијуму(2008 година)</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 403


0
1

Коју стручну праксу би још ФОН могао да понуди?

Гласај Резултати