Изборни предмети OM

19.08.2013 13:57

Lista izbornh predmeta


VII Semestar

 1. Ekološki menadžment i ISO 14000 - dr Nataša Petrović
 2. Eko-marketing - dr Nataša Petrović, dr Vinka Filipović
 3. Ekspertni sistemi u proizvodnji i uslugama - dr Biljana Stošić
 4. Inovacioni sistemi - dr Biljana Stošić
 5. Upravljanje istraživanjem i razvojem - dr Biljana Stošić
 6. Inženjering kvaliteta - dr Živko Mitrović, mr Nedeljko Živković
 7. Razvoj malih i srednjih preduzeća - dr Maja Levi Jakšić, mr Sanja Marinković, mr Jasna Obradović
 8. Tehnološka strategija preduzeća - dr Maja Levi Jakšić, mr Sanja Marinković, mr Jasna Obradović
 9. Upravljanje održavanjem - dr Dragan Vasiljević, Biljana Jovanović
 10. Upravljanje performansama i zaradama - dr Dragoslav Slović

 


VIII Semestar

 1. Analiza, inženjering i menadžment vrednosti - dr Jasmina Omerbegović Bijelović
 2. Dizajn za životnu sredinu - dr Nataša Petrović
 3. Fleksibilni proizvodni sistemi - dr Oliver Ilić, Biljana Jovanović
 4. Intelektualna svojina - dr Biljana Stošić
 5. Inženjering procesa - dr Milić Radović, Ivan Tomašević, Barbara Simeunović
 6. Kontinualno poboljšanje proizvodnje - dr Dragoslav Slović
 7. Menadžment tehnoloških operacija - dr Maja Levi Jakšić, mr Sanja Marinković, mr Jasna Obradović
 8. Preduzetništvo i upravljanje MSP - dr Jasmina Omerbegović Bijelović
 9. Projektovanje organizacije - dr Živko Dulanović, dr Jasko Ondrej, mr Miloš Jevtić, mr Mladen Čudanov
 10. Upravljanje inovacionim projektima - dr Biljana Stošić
 11. Upravljanje lancima snabdevanja - dr Dragan Vasiljević, Biljana Jovanović
 12. Upravljanje resursima - dr Jasmina Omerbegović Bijelović