Planiranje proizvodnje i usluga

20.08.2013 12:35

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+1+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestruCilj: Sticanje znanja i veština iz oblasti planiranja, pripreme i terminiranja proizvodnje i usluga.


Način polaganja: Postoje dva načina polaganja ispita:

Aktivnost u toku predavanja - 10 poena

Pismeni ispit (ili 3 kolokv.) - 30 poena

Praktična nastava/projekat (seminarski rad) - 30 poena

Usmeni ispit - 30 poena

Naš komentar:

Bitno za kolokvijume: idite redovno na vežbe ili prikupite sveske od kolega, pošto asistent na vežbama radi zadatke koji u zbirci često imaju grešku. Zadaci nisu teški i otprilike je dovoljno da se jednom pređe svaki od tipova. Asistent će vam na svakom kolokvijumu na papiru dati potrebne formule, tako da je i na taj način olakšano, a pre kolokvijuma će i izdiktirati na koje zadatke iz zbirke treba obratiti pažnju.

Što se čuvenog testa tiče, to je najteži deo. On je eliminacionog tipa i potrebno je odraditi 55% pitanja tačno kako bi se položio. Ukupno ima 10 pitanja, ali se broj njih povećava iz roka u rok. Sva pitanja su otvorenog tipa, a ima i zadataka. Na testu dolazi bukvalno sve i svašta - iz knjige, zadaci iz zbirke, slike, tabele, grafici, nešto što je profesorka usput pomenula na predavanjima i slično. Otprilike samo još fali pitanje poput "Kakav je vaš odnos sa majkom?" i "Optimalno vreme čekanja ispred studentske službe". ALI može da se spremi. Naš savet je - redovno idite na predavanja, pišite ili snimajte šta govori, prepisujte sve što crta na tabli i onda napišite zajedničku skriptu. Knjigu treba pročitati celu i posebnu pažnju treba obratiti na grafikone. Pored toga, dolaze i pitanja sa studentskih predavanja, tako da i to treba uzeti u obzir (agregatno planiranje, kotrljajuće planiranje...), ali naravno, ne traži previše detaljno što se tih predavanja tiče.

U materijalima za ovaj predmet možete naći pitanja iz prethodnih godina i skriptu sa odgovorima na većinu tih pitanja.

Seminarski rad je uslov da položite ispit. Najbolje bi bilo da što pre pronađete preduzeće sa kojim ćete raditi. Neophodno je da preduzeće bude proizvodno (dakle, nema IT kompanija i slično) i da ta proizvodnja ne bude u potpunosti automatizovana (to znači da nema Koka-Kole i sličnog). Dakle, tražite neko preduzeće koje se bavi proizvodnjom nameštaja, proizvodnjom peciva, VC papira i slično. U materijalima takođe imate i nekoliko primera seminarskih radova iz različitih industrija.


Literatura: Prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelović PLANIRANJE I PRIPREMA PROIZVODNJE I PRUŽANJE USLUGA, FON, 2006.
Prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelović PLANIRANJE I PRIPREMA PROIZVODNJE I USLUGA u Excel-u, FON, 2005.


Zvaničan sajt predmeta: Nema

Одговори на питања из претходних рокова

Opis:

Направили Роги, Алекс и Воја, 2016.


Objavljeno: 30.01.2016


Broj preuzimanja: 3844


0
6
Примери семинарских радова ППУ

Opis:

2016.


Objavljeno: 29.01.2016


Broj preuzimanja: 1063


0
0