Matematika 3

06.05.2014 18:10

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u trećem semestru


Veoma težak ispit i shvatite ga ozbiljno. Savetujemo redovno praćenje predavanja i vežbi. Pismeni je teži od matematike 1 i 2 i mnogo je lakše položiti ga preko kolokvijuma (ima ih dva) jer na ispitu dolaze neki baš teški zadaci.  Na kolokvijumima je moguće maksimalno dobiti po 25 poena. Za prolaz na jednom od njih je dovoljno 10 poena, uz uslov da na drugom kolokvijumu imate 15. Potrebno je da u zbiru imate 25 poena sa pismenih kolokvijuma. Ako na prvom kolokvijumu osvojite najmanje 13 poena, imate mogućnost da izađete na teorijski kolokvijum, preko koga se možete rešiti pola usmenog ispita.  Drugi deo usmenog ispita možete polagati u bilo kom roku do kraja godine.

Moguće je ostvariti do 5 dodatnih poena prisustvom na nastavi. Ti poeni se dodaju na ukupan zbir i nažalost ne mogu pomoći kao dopuna za prolaznu ocenu.

Vežbe su dosta korisne i najbolje je da idete kod Nebojše ili Džamića. Zadaci dolaze kao iz Đorićeve zbirke i teži. Najbolje je spremati ih iz prošlih rokova.

Usmeni je lakši od ranijih matematika, jer je knjiga bolje napisana i organizovana po ispitnim pitanjima, koja možete naći na sajtu predmeta. Treba učiti samo teoreme i dokaze, a ne zalaziti u primere i ostalo. Na teorijskom delu ispita nema biranja profesora, odgovara se kod onog profesora gde asistenti ostave tvoj indeks. Usmeni se sastoji od tri (ispitna) pitanja.  

Konačna ocena se formira tako što i usmeni i pismeni ispiti nose maksimalno po 50 poena.
Zvanični sajt predmeta: http://math.fon.bg.ac.rs/

Literatura:
- Dajović S., Vujčić V., Matematika 3, FON, 2008.
- Slajdovi sa vežbi

Matematika 3 - zbirka zadataka by Hijavata - 2013

Opis: Збирка задатака из математике 3


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 7571


4
37
Скрипта за усмени - први део

Opis: <p>Макса</p>


Objavljeno: 28.06.2014


Broj preuzimanja: 17612


0
6
Таблица ЛаПласових трансформација

Opis: by Бојан Н. 26.06.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1353


3
4
Скрипта за усмени - други део

Opis: <p>Макса</p>


Objavljeno: 28.06.2014


Broj preuzimanja: 5021


0
4
Скрипта из Математике 3 - Први део - 2014

Opis: <p>Скрипта за први део усменог из Математике 3 by Тамара</p>


Objavljeno: 13.09.2014


Broj preuzimanja: 2445


1
4
Скрипта из Математике 3 - Други део - 2014

Opis: <p>Скрипта за други део усменог из Математике 3 by Тамара</p>


Objavljeno: 19.09.2014


Broj preuzimanja: 1697


1
4
Пушкица за усмени

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2306


1
3
Задаци за вежбу (решени) 28.01.2008.

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1902


1
3
Примери испитних рокова

Opis: 2003-2007


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2005


1
2