Асистент Нада Младеновић

Facebook login

Сервис за оцењивање предавача замишљен је као вид повратне информације предавачима у погледу квалитета наставе и могућности за унапређење исте.

Да бисте оцењивали предаваче потребно је да се улогујете, али је сам поступак оцењивања анониман. Напомињемо да увредљиви коментари неће бити објављивани.


Коментар (није обавезно)

Општи утисак: 0

Настава

Усклађеност градива и предавања: 0
Јасност у излагању: 0
Подстицање интеракције: 0
Комуникација ван наставе (мејл, консултације): 0

Ангажман студената

Активност студената на предавању: 0
Инспирисаност предавањима за даље учење: 0

Однос са студентима

Чести конфликти са студентима: 0
Поштовање и уважавање студената: 0

Евалуација материјала

Квалитет приложене литературе: 0