Numerička analiza

06.05.2014 18:20

Broj ESPB poena: 5 (alternativni predmet)
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u četvrtom semestru


Cilj: Upoznavanje teorijske osnove i ovladavanje praktičnom primenom numeričkih metoda predviđenih za profil inženjera.

Način polaganja: Ispit se polaže usmeno i pismeno. Pismeni deo ispita je eliminatoran. Za polaganje pismenog ispita se koristi i softverski program Easy Numerics. Verovatno su svi već čuli kako se pismeni deo polaže preko testova onlajn, ali to je promenjeno ove godine (čudno). Verovatno većina ljudi ne može da shvati kako se predmet polaže, ali kada shvatite, videćete da je bolje nego da ste uzeli DMS.
Pismeni deo se sastoji od 8 tema. Prva tema je obavezna, a osma može da se polaže za veću ocenu. Od ostalih šest biraju se tri koje se polažu. Na pismeni deo može da se nosi sva zvanična literatura. Da, praktikum može da bude ispisan, ali knjiga i zbirka ne. Takođe, mogu se koristiti onlajn kalkulatori i programi za prikaz funkcija.
Na usmenom delu se polažu dve od tri komplementarne teme odabranim temama sa pismenog dela. Ovo znači da ćete, ako ste pri biranju između 3. i 4. teme za pismeni deo izabrali 3., na usmenom delu polagati 4.


Zvanični sajt predmeta: http://math.fon.rs/kursevi/numericka-analiza

Literatura:

-Lazović R., Numeričke metode, FON, Beograd, 2013.
-Lazović R., Zbirka zadataka iz numeričke analize, FON, Beograd, 2009.
-Lazović R., Brković V., Numerički praktikum, FON, Beograd, 2020.

Dodatna literatura:
-Gilat A., Uvod u MATLAB, Mikro knjiga, 2005.

Скрипта

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2620


7
14
Скрипта - системи нелинеарних једначина

Opis: <p>by Stepke</p>


Objavljeno: 27.10.2013


Broj preuzimanja: 2371


14
10
Пушкице за усмени

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1684


4
3
Софтвер

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1092


1
2
Упутство за МатЛаб

Opis: користиће онима који раде софтвер у МатЛаб-у


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1040


1
2
Графици

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1060


1
1
Програм за одређивање броја домаћег

Opis: за домаћи код професора Ђурице


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1028


1
1
Софтвер за нумеричку анализу

Opis: за покретање setup-а потребан .net framework


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1066


2
1
Питања за усмени

Opis: у току семестра - 21.03.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1526


1
1