Нумеричка анализа

06.05.2014 18:20

Број ЕСПБ поена: 5 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у четвртом семестру


Циљ: Упознавање теоријске основе и овладавање практичном применом нумеричких метода предвиђених за профил инжењера.

Начин полагања: Испит се полаже усмено и писмено. Писмени део испита је елиминаторан. За полагање писменог испита се користи и софтверски програм Easy Numerics. Вероватно су сви већ чули како се писмени део полаже преко тестова онлајн, али то је промењено ове године (чудно). Вероватно већина људи не може да схвати како се предмет полаже, али када схватите, видећете да је боље него да сте узели ДМС.
Писмени део се састоји од 8 тема. Прва тема је обавезна, а осма може да се полаже за већу оцену. Од осталих шест бирају се три које се полажу. На писмени део може да се носи сва званична литература. Да, практикум може да буде исписан, али књига и збирка не. Такође, могу се користити онлајн калкулатори и програми за приказ функција.
На усменом делу се полажу две од три комплементарне теме одабраним темама са писменог дела. Ово значи да ћете, ако сте при бирању између 3. и 4. теме за писмени део изабрали 3., на усменом делу полагати 4.


Званични сајт предмета: http://math.fon.rs/kursevi/numericka-analiza

Литература:

-Лазовић Р., Нумеричке методе, ФОН, Београд, 2013.
-Лазовић Р., Збирка задатака из нумеричке анализе, ФОН, Београд, 2009.
-Лазовић Р., Брковић В., Нумерички практикум, ФОН, Београд, 2020.

Додатна литература:
-Гилат А., Увод у МАТЛАБ, Микро књига, 2005.

Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2925


9
17
Скрипта - системи нелинеарних једначина

Опис: <p>by Stepke</p>


Објављено: 27.10.2013


Број преузимања: 2670


14
10
Пушкице за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1831


5
3
Софтвер

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1183


1
2
Упутство за МатЛаб

Опис: користиће онима који раде софтвер у МатЛаб-у


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1130


1
2
Графици

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1137


1
1
Програм за одређивање броја домаћег

Опис: за домаћи код професора Ђурице


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1097


1
1
Софтвер за нумеричку анализу

Опис: за покретање setup-а потребан .net framework


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1136


2
1
Питања за усмени

Опис: у току семестра - 21.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1667


1
1