Finansijski menadžment

19.08.2013 14:28

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u četvrtom semestru

Veoma obiman ali ujedno koristan i zanimljiv premet.

S obzirom na to da ovaj predmet, odvojen od računovodstva, postoji samo na Menadžmentu, i predavanja i vežbe drži Miloš Milosavljević.

I na vežbama i na predavanjima, uglavnom su predavanja obimnih lekcija. Pored toga, radi se i priprema za finansijsku analizu, test koji nosi 20 poena i na kome je moguće koristiti knjigu.

Knjiga je podeljena na dva dela. Prvi deo je malo teži, jer su pitanja koja dolaze na testu isključivo na zaokruživanje. Postoje i negativni poeni u slučaju pogrešnog odgovora. Na drugom testu postoje i otvorena pitanja, tako da je drugi test lakši, ne samo zbog toga već i zbog materije koja je zanimljivija.

Miloš drži i nastavu na engleskom za ovaj predmet. Miloš sjajno govori engleski tako da ćete uživati slušajući ga. Takođe, prošle godine je bila mogućnost (za sutedente koji su slušali nastavu na engleskom) izrade prezentacije za neku finansijsku temu i prezentovanje na engleskom. To je neformalno ocena više.

Sve je moguće položiti preko kolokvijuma, a u junu je čak bio organizovan i predrok za usmeni deo ispita.

Način polaganja

  1. test ( prvi deo udžbenika - 1 - 6. poglavlje) 30 poena;
  2. 2. test (drugi deo udžbenika - 7 - 14. poglavlje) 30 poena;
  3. test - finansijska analiza 20 poena.
  4. Vrednovanje aktivnosti na nastavi (predavanja i vežbe): aktivno prisustvo na predavanjima i vežbama - do 10 poena;
  5. Usmeni deo ispita: se održava u terminu upisa ocena i vrednuje se sa maksimalno 10 poena

Literatura:
- Nevenka Žarkić Joksimović, Slađana Benković, Miloš Milosavljević (2013), Finansijski menadžment, Beograd: FON.
- Slađana Benković (2009), Operativno finansijsko poslovanje, Beograd: FON.

Колоквијум 1

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4120


6
9
Финансије - скрипта

Opis: за II колоквијум


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3576


1
8
Skripta za prvi kolokvijum by Drinki 2023

Opis:

Teorijski testovi preko Moodle-a


Objavljeno: 07.06.2023


Broj preuzimanja: 404


0
5
Колоквијум 3

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1697


2
4
Финансијска анализа 2

Opis: (doc)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2256


2
4
Skripta za drugi kolokvijum by Drinki 2023

Opis:

Teorijski testovi preko Moodle-a


Objavljeno: 07.06.2023


Broj preuzimanja: 273


0
4
Финансијска анализа

Opis: (xls)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2227


2
2
Финансије-пушкица

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2055


1
2
Питања са колоквијума

Opis: 11.04.2005.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1754


0
2
Питања са II колоквијума

Opis: 21.05.2005.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1660


2
2
Финансије - пушкица

Opis: за II колоквијум


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1983


1
1
Колоквијум 2

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1654


0
1
Нека од питања за колоквијум

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1586


1
1
Контни план

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1649


1
1
Колоквијуми

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1674


0
0
Контни оквир

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1105


0
0