Финансијски менаџмент

19.08.2013 14:28

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у четвртом семестру

Веома обиман али уједно користан и занимљив премет.

С обзиром на то да овај предмет, одвојен од рачуноводства, постоји само на Менаџменту, и предавања и вежбе држи Милош Милосављевић.

И на вежбама и на предавањима, углавном су предавања обимних лекција. Поред тога, ради се и припрема за финансијску анализу, тест који носи 20 поена и на коме је могуће користити књигу.

Књига је подељена на два дела. Први део је мало тежи, јер су питања која долазе на тесту искључиво на заокруживање. Постоје и негативни поени у случају погрешног одговора. На другом тесту постоје и отворена питања, тако да је други тест лакши, не само због тога већ и због материје која је занимљивија.

Милош држи и наставу на енглеском за овај предмет. Милош сјајно говори енглески тако да ћете уживати слушајући га. Такође, прошле године је била могућност (за сутеденте који су слушали наставу на енглеском) израде презентације за неку финансијску тему и презентовање на енглеском. То је неформално оцена више.

Све је могуће положити преко колоквијума, а у јуну је чак био организован и предрок за усмени део испита.

Начин полагања

  1. тест ( први део уџбеника - 1 - 6. поглавље) 30 поена;
  2. 2. тест (други део уџбеника - 7 - 14. поглавље) 30 поена;
  3. тест - финансијска анализа 20 поена.
  4. Вредновање активности на настави (предавања и вежбе): активно присуство на предавањима и вежбама - до 10 поена;
  5. Усмени део испита: се одржава у термину уписа оцена и вреднује се са максимално 10 поена

Литература:
- Невенка Жаркић Јоксимовић, Слађана Бенковић, Милош Милосављевић (2013), Финансијски менаџмент, Београд: ФОН.
- Слађана Бенковић (2009), Оперативно финансијско пословање, Београд: ФОН.

Колоквијум 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4120


6
9
Финансије - скрипта

Опис: за II колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3576


1
8
Skripta za prvi kolokvijum by Drinki 2023

Опис:

Teorijski testovi preko Moodle-a


Објављено: 07.06.2023


Број преузимања: 404


0
5
Колоквијум 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1697


2
4
Финансијска анализа 2

Опис: (doc)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2256


2
4
Skripta za drugi kolokvijum by Drinki 2023

Опис:

Teorijski testovi preko Moodle-a


Објављено: 07.06.2023


Број преузимања: 273


0
4
Финансијска анализа

Опис: (xls)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2227


2
2
Финансије-пушкица

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2055


1
2
Питања са колоквијума

Опис: 11.04.2005.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1754


0
2
Питања са II колоквијума

Опис: 21.05.2005.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1660


2
2
Финансије - пушкица

Опис: за II колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1983


1
1
Колоквијум 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1654


0
1
Нека од питања за колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1586


1
1
Контни план

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1649


1
1
Колоквијуми

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1674


0
0
Контни оквир

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1105


0
0