Osnove industrijskog inženjerstva

19.08.2013 15:20

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u četvrtom semestru

Cilj: Tematika predmeta odnosi se na inženjerstvo, tehniku i tehnologiju oko proučavanja radnog mesta, metoda efikasnog rada na radnom mestu i generalno svega što je vezano za produktivniji rad radnika na njihovim radnim mestima. Sam predmet spada u grupu lakših predmeta i biće zanimljiviji onim studentima koje zanimaju tehničke nauke.

Predavanja: Drži ih dr Dragoslav Slović, sadržaj predavanja je prilično monoton, kao i sadržaj knjige koja prati ovaj predmet.  Međutim, dešava se da profesor na predavanjima diktira odgovore na neka pitanja koja će biti na kolokvijumu, tako da je poželjno ili doći na predavanja ili nabaviti od nekog te odgovore. Predmet ima svoju knjigu koju niko zapravo i ne koristi jer nema potrebe. Na našem sajtu možete pronaći sasvim dovoljne skripte. Dakle, za spremanje kolokvijuma koristite skripte i one odgovore na pitanja koje je profesor diktirao na predavanjima.

Vežbe: Drže predmetni asistenti, uglavnom ste se sa njima već upoznali na predmetu Proizvodni sistemi. Za razliku od predavanja, vežbe su vam potrebne. Na njima se uglavnom obrađuju pojedinačni delovi projektnog rada, koji je prilično komplikovan ukoliko se ne prati. Vežbe su pogodne za posetu, jer se tu uključuje onaj praktični deo, koji uostalom pokazuje i suštinu samog predmeta. 

Način polaganja: Ispit se sastoji iz dva dela, teorijskog i praktičnog. Na pismenom delu ispita student polaže teorijski deo ispita. Uslov za polaganje teorijskog dela je položen praktični deo.


Praktični deo:
• projektni zadatak (POM) - 42;
• vežbe za ocenu (UPV) - 10.


Tokom semestra organizuju se dva kolokvijuma iz teorijskog dela gradiva. Kolokvijumi nisu
obavezni. Student koji položi oba kolokvijuma položio je teorijski deo gradiva. Prvi
kolokvijum je eliminacioni, što znači da student koji nije položio prvi kolokvijum (odgovorio
tačno na najmanje 50% pitanja) nema pravo da polaže drugi kolokvijum.


Klasičan: praktični i teorijski deo.


Parcijalni: Praktični deo (52 poena (9+8+9+7+9+5+5)) i dva kolokvijuma (po 24 poena).
Potrebno je da za svaki deo ispita student pokaže znanje više od 50% gradiva da bi položio
ispit. Minimalni broj bodova, potrebnih za polaganje ispita je: za praktični deo 26 bodova, za
kolokvijume po 12 bodova. Konačnu ocenu određuje zbir ukupno osvojenih poena, na
sledeći način:

Broj poena Ocena
0-49 5
50-59 6
60-69 7
70-79 8
80-89 9
90-100 10

Projektni rad je teži deo ovog ispita. Projektni rad je jako obiman (zna da sadrži i do 90 stranica), nema puno opisa i teksta, koliko ima crtanja (šeme kretanja radnika, kretanja predmeta rada...). Projektni zadatak se sastoji iz pet delova, svake nedelje se objašnjava po jedan deo i dobijete rok do kada treba da se preda. Svaki deo obuhvata određene metode rada
koje treba primeniti na dati zadatak. To znači da student treba da preda pet zadataka u toku
semestra, do određenog roka, a svako kašnjenje umanjuje broj bodova. Student treba da odabere neki poslovni sistem i na njemu treba da radi projektni rad. Poslovni sistem treba da bude realan, ali neće praviti problem ni ako je izmišljen, samo je u tom slučaju dosta teže sve izmišljati za potrebe rada. Na kraju semestra se šalje konačna verzija, koju pregleda i donosi konačnu ocenu o vašem projektnom radu. Ocena sa projektnog rada nosi 52 poena u ukupnoj oceni, tako da se potrudite da to odradite što bolje, jer diktira buduću konačnu ocenu. Projektni rad je obavezan.

Literatura:
- Petrović B., Proučavanje rada, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1996.
- B. Petrović, D. Slović, Proučavanje rada 2 - zbirka zadataka, Fakultet organizacionih
nauka, Beograd, 2004

 

Web sajt:
http://imi.fon.bg.ac.rs/

Пројектни рад 2014

Opis: <p>Пример пројектног рада из Основа индустријског инжењерства, 2014. година.</p>


Objavljeno: 14.10.2014


Broj preuzimanja: 1956


1
13
Испитна питања (септембар 2005)

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1424


1
7
Скрипта за први колоквијум

Opis: by Ива - 15.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3570


0
6
Одговори на питања са предавања

Opis: <p>Професор диктирао на предавањима и ово је дошло на колоквијуму.</p>


Objavljeno: 14.10.2014


Broj preuzimanja: 1962


0
4
Испитна питања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1304


0
2
Скрипта 3

Opis: Ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1617


0
2
Скрипта за други колоквијум

Opis: <p>јун 2014.</p>


Objavljeno: 05.06.2014


Broj preuzimanja: 2204


0
1
Објашњење графика код система зарада

Opis: <p>Други колоквијум, 6.2014.</p>


Objavljeno: 05.06.2014


Broj preuzimanja: 1217


0
1
Питања са предавања - 1. колоквијум

Opis: <p>Диктирано на предавању,&nbsp;6.2014.</p>


Objavljeno: 05.06.2014


Broj preuzimanja: 1519


0
1
Скрипта 1

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1548


0
0
Скрипта 2

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1348


0
0
Усмени

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1093


0
0
Слајдови са вежби

Opis: by Ива - 15.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1335


0
0
Скрипта за други колоквијум

Opis: by Ива - 15.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1606


0
0
Редослед захвата

Opis: вежбе


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1387


0
0
Међузависност захвата

Opis: предавања


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1178


0
0