Основе индустријског инжењерства

19.08.2013 15:20

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у четвртом семестру

Циљ: Тематика предмета односи се на инжењерство, технику и технологију око проучавања радног места, метода ефикасног рада на радном месту и генерално свега што је везано за продуктивнији рад радника на њиховим радним местима. Сам предмет спада у групу лакших предмета и биће занимљивији оним студентима које занимају техничке науке.

Предавања: Држи их др Драгослав Словић, садржај предавања је прилично монотон, као и садржај књиге која прати овај предмет.  Међутим, дешава се да професор на предавањима диктира одговоре на нека питања која ће бити на колоквијуму, тако да је пожељно или доћи на предавања или набавити од неког те одговоре. Предмет има своју књигу коју нико заправо и не користи јер нема потребе. На нашем сајту можете пронаћи сасвим довољне скрипте. Дакле, за спремање колоквијума користите скрипте и оне одговоре на питања које је професор диктирао на предавањима.

Вежбе: Држе предметни асистенти, углавном сте се са њима већ упознали на предмету Производни системи. За разлику од предавања, вежбе су вам потребне. На њима се углавном обрађују појединачни делови пројектног рада, који је прилично компликован уколико се не прати. Вежбе су погодне за посету, јер се ту укључује онај практични део, који уосталом показује и суштину самог предмета. 

Начин полагања: Испит се састоји из два дела, теоријског и практичног. На писменом делу испита студент полаже теоријски део испита. Услов за полагање теоријског дела је положен практични део.


Практични део:
• пројектни задатак (ПОМ) - 42;
• вежбе за оцену (УПВ) - 10.


Током семестра организују се два колоквијума из теоријског дела градива. Колоквијуми нису
обавезни. Студент који положи оба колоквијума положио је теоријски део градива. Први
колоквијум је елиминациони, што значи да студент који није положио први колоквијум (одговорио
тачно на најмање 50% питања) нема право да полаже други колоквијум.


Класичан: практични и теоријски део.


Парцијални: Практични део (52 поена (9+8+9+7+9+5+5)) и два колоквијума (по 24 поена).
Потребно је да за сваки део испита студент покаже знање више од 50% градива да би положио
испит. Минимални број бодова, потребних за полагање испита је: за практични део 26 бодова, за
колоквијуме по 12 бодова. Коначну оцену одређује збир укупно освојених поена, на
следећи начин:

Број поена Оцена
0-49 5
50-59 6
60-69 7
70-79 8
80-89 9
90-100 10

Пројектни рад је тежи део овог испита. Пројектни рад је јако обиман (зна да садржи и до 90 страница), нема пуно описа и текста, колико има цртања (шеме кретања радника, кретања предмета рада...). Пројектни задатак се састоји из пет делова, сваке недеље се објашњава по један део и добијете рок до када треба да се преда. Сваки део обухвата одређене методе рада
које треба применити на дати задатак. То значи да студент треба да преда пет задатака у току
семестра, до одређеног рока, а свако кашњење умањује број бодова. Студент треба да одабере неки пословни систем и на њему треба да ради пројектни рад. Пословни систем треба да буде реалан, али неће правити проблем ни ако је измишљен, само је у том случају доста теже све измишљати за потребе рада. На крају семестра се шаље коначна верзија, коју прегледа и доноси коначну оцену о вашем пројектном раду. Оцена са пројектног рада носи 52 поена у укупној оцени, тако да се потрудите да то одрадите што боље, јер диктира будућу коначну оцену. Пројектни рад је обавезан.

Литература:
- Петровић Б., Проучавање рада, Факултет организационих наука, Београд, 1996.
- Б. Петровић, Д. Словић, Проучавање рада 2 - збирка задатака, Факултет организационих
наука, Београд, 2004

 

Web сајт:
http://imi.fon.bg.ac.rs/

Пројектни рад 2014

Опис: <p>Пример пројектног рада из Основа индустријског инжењерства, 2014. година.</p>


Објављено: 14.10.2014


Број преузимања: 1971


1
13
Испитна питања (септембар 2005)

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1447


1
7
Скрипта за први колоквијум

Опис: by Ива - 15.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3594


0
6
Одговори на питања са предавања

Опис: <p>Професор диктирао на предавањима и ово је дошло на колоквијуму.</p>


Објављено: 14.10.2014


Број преузимања: 1982


0
4
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1327


0
2
Скрипта 3

Опис: Ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1639


0
2
Скрипта за други колоквијум

Опис: <p>јун 2014.</p>


Објављено: 05.06.2014


Број преузимања: 2227


0
1
Објашњење графика код система зарада

Опис: <p>Други колоквијум, 6.2014.</p>


Објављено: 05.06.2014


Број преузимања: 1238


0
1
Питања са предавања - 1. колоквијум

Опис: <p>Диктирано на предавању,&nbsp;6.2014.</p>


Објављено: 05.06.2014


Број преузимања: 1536


0
1
Скрипта 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1566


0
0
Скрипта 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1373


0
0
Усмени

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1118


0
0
Слајдови са вежби

Опис: by Ива - 15.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1347


0
0
Скрипта за други колоквијум

Опис: by Ива - 15.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1617


0
0
Редослед захвата

Опис: вежбе


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1408


0
0
Међузависност захвата

Опис: предавања


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1202


0
0