Inženjering procesa

19.08.2013 14:26

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u trećem semestru

Predavanja: Drži ih dr Barbara Simeunović, poznata svim studentima sa predmeta Proizvodni Sistemi. Ovo je još jedan od predmeta u nizu vezanih za tematiku procesa, poslova, opisa poslovnih sistema. Predmet je baziran na podoblasti iz Proizvodnih Sistema, vezane za procese. 

Vežbe: Za vežbe iz ovog predmeta je zadužen Ivan Tomašević. Vežbe su jako korisne, poželjno i obavezno ih je posećivati, obavezno je prisustvo na 70% vežbi. Jedne propuštene vežbe mogu vas odaljiti od kompletne tematike. Vežbe služe da bi studeti lakše mogli završiti obavezan projektni rad (ceo predmet se vrti oko projektnog). Na vežbama daju tačan pregled koraka(projektnog rada) koje treba odraditi do sledećeg termina(konsultacija ili vežbi) i doneti na uvid. Pored svega toga imaju jako puno primera, tako da je sadržaj vežbi zanimljiv. Obavezno redovno donosite na uvid delove projektnog, jer to kreira buduću ocenu sa projektnog (predstavlja pola konačne ocene).

Cilj: Osposobljavanje za identifikaciju, klasifikaciju i uređenje procesa u poslovnim sistemima, bez obzira da delatnost, i stvaranje osnova za organizovanje procesa, upravljanje procesima, vođenje troškova preko procesa, informatičko projektovanje, primenu standarda iz domena kvaliteta, ekologije, itd.

Način polaganja: Deo iz teorije se može položiti preko dva kolokvijuma, koja nisu uslovljena, organizovana u toku semestra. Ukoliko se položi jedan, a padne drugi na ispitu se radi samo
taj deo, međutim to važi samo u januarskom roku. Nakon toga se radi ceo ispit. Pismeni deo
ispita (ukoliko se ne polože kolokvijumi) svodi se na dva kolokvijuma koji se rade u terminu
pismenog ispita.
Projektni rad je suština ovog predmeta. On se vrednuje i utiče na konačnu ocenu zvanično kao pola, mada utiče i više od pola i uslov je za izlazak na ispit. Projektni nije lak, potrebno ga je redovno raditi i donositi na uvid. Ako se tako radi, može se završiti u predviđenom roku.
Na kraju se pojavljujete u terminu dela razervisanog za usmeni da vam upišu ocenu u indeks.

Literatura:
- Milić M. Radović, Saša Z. Karapandžić, Inženjering Procesa, Beograd, 2007.

Питања са испита и колоквијума

Opis: <p>by Душан Р. - 15.12.2008</p>


Objavljeno: 26.10.2013


Broj preuzimanja: 1869


0
0
Питања са испита/колоквијума

Opis: <p>Душан Р<span style="font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">. - 15.12.2008</span></p>


Objavljeno: 26.10.2013


Broj preuzimanja: 1452


0
0