Инжењеринг процеса

04.03.2021 14:26

Предавања: Држи их др Барбара Симеуновић, позната свим студентима са предмета Производни Системи. Ово је још један од предмета у низу везаних за тематику процеса, послова, описа пословних система. Предмет је базиран на подобласти из Производних Система, везане за процесе. 

Вежбе: За вежбе из овог предмета је задужен Иван Томашевић. Вежбе су јако корисне, пожељно и обавезно их је посећивати, обавезно је присуство на 70% вежби. Једне пропуштене вежбе могу вас одаљити од комплетне тематике. Вежбе служе да би студети лакше могли завршити обавезан пројектни рад (цео предмет се врти око пројектног). На вежбама дају тачан преглед корака(пројектног рада) које треба одрадити до следећег термина(консултација или вежби) и донети на увид. Поред свега тога имају јако пуно примера, тако да је садржај вежби занимљив. Обавезно редовно доносите на увид делове пројектног, јер то креира будућу оцену са пројектног (представља пола коначне оцене).

Литература:
- Милић М. Радовић, Саша З. Карапанџић, Инжењеринг Процеса, Београд, 2007.

Скрипта за први колоквијум

Опис:

 Скрипта за први колоквијум из предмета Инжињеринг процеса.


Објављено: 19.03.2024


Број преузимања: 295


0
20
Питања са испита и колоквијума

Опис: <p>by Душан Р. - 15.12.2008</p>


Објављено: 26.10.2013


Број преузимања: 2516


0
0
Питања са испита/колоквијума

Опис: <p>Душан Р<span style="font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">. - 15.12.2008</span></p>


Објављено: 26.10.2013


Број преузимања: 1885


0
0