Osnove kvaliteta

19.08.2013 14:24

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u trećem semestru (MKiS), odnosno osmom semestru (ISiT)

Nastavnik: Jovan Filipović ([email protected])

Asistenti: Mladen Đurić ([email protected]), Bojana Jovanović ([email protected])

Cilj: Predmet ima za cilj da upozna studente sa samim osnovama o kvalitetu, da ih uvede u pojam, značaj i primenu kvaliteta u savremenim uslovima poslovanja. Razumevanje kvaliteta i nauke o kvalitetu. Deming, Juran, Krozbi, Išikava. Štajesistem, menadžment, sistem menadžmenta, sistem menadžmenta kvaliteta..Koncepti korisnika, interesnih strana, zainteresovanih strana...  Šta je menadžmen tkvaliteta i šta obuhvata?


Predavanja: Drži ih prof. dr Jovan Filipović, koji je jako priznat stručnjak za kvalitet, pa samim tim drži i mnoštvo drugih predmeta na smeru za UK. Predavanja nisu obavezna, ali su jako sadržajna i zanimljiva, uostalom kao i kompletno gradivo ovog predmeta. Profesor je mlad, tako da u skladu sa tim i drži vežbe, koje nisu čisto teoretisanje i dosada, već daje dosta primera iz života i ne prati sadržaj knjige, već ide svojim redom. Knjiga se(još uvek) ne može naći u slobodnoj prodaji, već je studenti sa ovog smera dobijaju na početku svake godine. Jako je zanimljivo napisana, sa mnoštvom primera, bez previše teoretisanja i strogih definicija. Sasvim je dovoljna da da osnovno predznanje iz oblasti kvaliteta, kao i oblasti koji su pokrivene pod ovim smerom. Ako se odlučite da ipak ne posećujete predavanja(pošto ih obično stave pre podne), poželjno je otići poslednji čas pred kolokvijum, jer profesor ukaže na pitanja i odgovore koji mogu da dođu.

Cilj vežbi je: uvod u nauku o kvalitetu, razumevanje razvoja nauke o kvalitetu, osnovnih pojmova i stvaranje osnove za razumevanje kvaliteta u različitim kontekstima, razvoj kritičkog mišljenja, razvoj veština izlaganja svog stava, razvoj veština zaključivanja. Vežbe su obavezne i nikako se nećete pokajati ako ih posećujete, jer ćete razviti mnostvo veština(komunikaciju, timski rad, toleranciju, zapažanje...), tako da može imati i viši efekat od samog predmeta. Asistentkinja je uvek nasmejana, raspoložena, tako da spada u grupu retko prijatnih i dobrih asistenata na ovom smeru(nije da vas plašimo).

Način polaganja ispita:

  • Aktivnosti na vežbama i predavanjima (0-100), učestvuje u oceni sa 5%
  • Domaći zadatak (0-100), učestvuje u oceni sa 10%- domaći je u vidu prezentacije. Kašnjenje donosi -50%
  • Projektni rad (0-100), učestvuje u oceni sa 15% (termin pre ispita) - Obavezan projektni rad, koji kao i domaći je jako jednostavan, radi i predaje se uglavnom na kraju semestra. Dobro je objašnjen, ima čak i formulare, na koje je potrebno samo davati odgovore, tako da tu svi izvuku dosta poena.
  • Kolokvijum (0-100), učestvuje u oceni sa 25% (na vežbama) - Uglavnom se odnosi na određenu grupu oblasti, koje je potrebno samo pročitati i malo obratiti pažnju na pitanja koja daje profesor, pitko je gradivo i ulazi u glavu. Ali nije oslobađajuć, tako da gradivo sa njega ulazi u pismeni ispit.
  • Pismeni ispit (0-100), učestvuje u oceni sa 45% (u terminu ispita). Zahteva spremanje cele knjige, mada ono što ste naučili za kolokvijum nećete lako zaboraviti, tako da vam za ispit ostaje manje od pola knjige, oblasti koje nisu teške i jako su praktično zastupljene.

 

Način polaganja je isključivo pismeno. Kada završite sa svim obavezama i sakupite dovoljan broj poena, odlazite kod profesora da vam upiše ocenu, ne ispituje dodatno.
Predmet ima svoju grupu i pod grupu u okviru grupe kvalitetlije. Tako da svim studentima sa UK je omogućen pristup.
Ispit se uglavnom položi u januarskom roku, jer spada u grupu onih lakših, tako da je velika prolaznost.

Knjiga “OSNOVE KVALITETA”, ali bez poglavlja:
Kontrolisanje, 293 – 327. strana
Menadžment totalnog kvaliteta  (TQM), 369 – 398. strana
Osnovni alati, metodi i tehnike menadžmenta kvaliteta, 445 –490. strana

Kolokvijum:
Poglavlje “Uvod” 13 – 16. str;
Poglavlje “Istorijat kvaliteta” 17 – 53. str;
Poglavlje “Filozofski pravci u menadžmentu kvaliteta” 55 – 109. str;
Poglavlje “Osnovni koncepti” 147 – 237. str; 
U poglavlju “Osnove menadžmenta kvaliteta”:
potpoglavlje “Osnovni koncepti u menadžmentu kvaliteta”  329 – 352. str;

 

Literatura: Knjiga, Osnove Kvaliteta, dr Jovan Filipović

Књига

Opis: преузета са yahoo групе (2.8mb) - 08.12.2008


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 8771


2
13
Основе квалитета - скрипта за колоквијум

Opis:

Скрипта за колоквијум "са речима".


Objavljeno: 05.04.2018


Broj preuzimanja: 5800


0
4