Основе квалитета

19.08.2013 14:24

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у трећем семестру (МКиС), односно осмом семестру (ИСиТ)

Наставник: Јован Филиповић ([email protected])

Асистенти: Младен Ђурић ([email protected]), Бојана Јовановић ([email protected])

Циљ: Предмет има за циљ да упозна студенте са самим основама о квалитету, да их уведе у појам, значај и примену квалитета у савременим условима пословања. Разумевање квалитета и науке о квалитету. Деминг, Јуран, Крозби, Ишикава. Штајесистем, менаџмент, систем менаџмента, систем менаџмента квалитета..Концепти корисника, интересних страна, заинтересованих страна...  Шта је менаџмен тквалитета и шта обухвата?


Предавања: Држи их проф. др Јован Филиповић, који је јако признат стручњак за квалитет, па самим тим држи и мноштво других предмета на смеру за УК. Предавања нису обавезна, али су јако садржајна и занимљива, уосталом као и комплетно градиво овог предмета. Професор је млад, тако да у складу са тим и држи вежбе, које нису чисто теоретисање и досада, већ даје доста примера из живота и не прати садржај књиге, већ иде својим редом. Књига се(још увек) не може наћи у слободној продаји, већ је студенти са овог смера добијају на почетку сваке године. Јако је занимљиво написана, са мноштвом примера, без превише теоретисања и строгих дефиниција. Сасвим је довољна да да основно предзнање из области квалитета, као и области који су покривене под овим смером. Ако се одлучите да ипак не посећујете предавања(пошто их обично ставе пре подне), пожељно је отићи последњи час пред колоквијум, јер професор укаже на питања и одговоре који могу да дођу.

Циљ вежби је: увод у науку о квалитету, разумевање развоја науке о квалитету, основних појмова и стварање основе за разумевање квалитета у различитим контекстима, развој критичког мишљења, развој вештина излагања свог става, развој вештина закључивања. Вежбе су обавезне и никако се нећете покајати ако их посећујете, јер ћете развити мноство вештина(комуникацију, тимски рад, толеранцију, запажање...), тако да може имати и виши ефекат од самог предмета. Асистенткиња је увек насмејана, расположена, тако да спада у групу ретко пријатних и добрих асистената на овом смеру(није да вас плашимо).

Начин полагања испита:

  • Активности на вежбама и предавањима (0-100), учествује у оцени са 5%
  • Домаћи задатак (0-100), учествује у оцени са 10%- домаћи је у виду презентације. Кашњење доноси -50%
  • Пројектни рад (0-100), учествује у оцени са 15% (термин пре испита) - Обавезан пројектни рад, који као и домаћи је јако једноставан, ради и предаје се углавном на крају семестра. Добро је објашњен, има чак и формуларе, на које је потребно само давати одговоре, тако да ту сви извуку доста поена.
  • Колоквијум (0-100), учествује у оцени са 25% (на вежбама) - Углавном се односи на одређену групу области, које је потребно само прочитати и мало обратити пажњу на питања која даје професор, питко је градиво и улази у главу. Али није ослобађајућ, тако да градиво са њега улази у писмени испит.
  • Писмени испит (0-100), учествује у оцени са 45% (у термину испита). Захтева спремање целе књиге, мада оно што сте научили за колоквијум нећете лако заборавити, тако да вам за испит остаје мање од пола књиге, области које нису тешке и јако су практично заступљене.

 

Начин полагања је искључиво писмено. Када завршите са свим обавезама и сакупите довољан број поена, одлазите код професора да вам упише оцену, не испитује додатно.
Предмет има своју групу и под групу у оквиру групе квалитетлије. Тако да свим студентима са УК је омогућен приступ.
Испит се углавном положи у јануарском року, јер спада у групу оних лакших, тако да је велика пролазност.

Књига “ОСНОВЕ КВАЛИТЕТА”, али без поглавља:
Контролисање, 293 – 327. страна
Менаџмент тоталног квалитета  (TQM), 369 – 398. страна
Основни алати, методи и технике менаџмента квалитета, 445 –490. страна

Колоквијум:
Поглавље “Увод” 13 – 16. стр;
Поглавље “Историјат квалитета” 17 – 53. стр;
Поглавље “Филозофски правци у менаџменту квалитета” 55 – 109. стр;
Поглавље “Основни концепти” 147 – 237. стр; 
У поглављу “Основе менаџмента квалитета”:
потпоглавље “Основни концепти у менаџменту квалитета”  329 – 352. стр;

 

Литература: Књига, Основе Квалитета, др Јован Филиповић

Књига

Опис: преузета са yahoo групе (2.8mb) - 08.12.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 9438


2
15
Основе квалитета - скрипта за колоквијум

Опис:

Скрипта за колоквијум "са речима".


Објављено: 05.04.2018


Број преузимања: 6538


0
4