Naš komentar

FON krizu prebacio na studente i fakultetsko osoblje

10.06.2020 18:26
Fakultetskom osoblju smanjena plata, studentima povećana cena prijave ispita.

Umesto FON-a, Univerzitet odlučio - Malom poništen doktorat

16.12.2019 19:39
Doktorska disertacija kandidata Siniše Malog plagijat.

Odbor za profesionalnu etiku BU razmatra žalbe na doktorat Siniše Malog

15.06.2019 20:51
U petak, 14. juna, održano je prvo zasedanje Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta povodom 4 žalbe koje su podnete na autentičnost doktorata Siniše Malog.

Sramna odluka Nastavno-naučnog veća - relativizacija plagijarizma Siniše Malog

10.05.2019 21:17
6,97 % njegove disertacije plagirano, ali to ne utiče na „predmet istraživanja, ciljeve, testiranje hipoteze, rezultate i naučne doprinose disertacije“. Krađa tuđeg autorskog dela je krivično delo, a prilikom predaje doktorskog rada, kandidat Siniša Mali potpisao je da nije kršio autorska prava i koristio intelektualnu svojinu drugih.

Puškice blog - Izbori uživo!

03.04.2018 09:47
Pratite sve aktuelnosti na Fakultetu i pre nego što su se one dogodile.