Naš komentar

Odbor za profesionalnu etiku BU razmatra žalbe na doktorat Siniše Malog

15.06.2019 20:51
U petak, 14. juna, održano je prvo zasedanje Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta povodom 4 žalbe koje su podnete na autentičnost doktorata Siniše Malog.

Sramna odluka Nastavno-naučnog veća - relativizacija plagijarizma Siniše Malog

10.05.2019 21:17
6,97 % njegove disertacije plagirano, ali to ne utiče na „predmet istraživanja, ciljeve, testiranje hipoteze, rezultate i naučne doprinose disertacije“. Krađa tuđeg autorskog dela je krivično delo, a prilikom predaje doktorskog rada, kandidat Siniša Mali potpisao je da nije kršio autorska prava i koristio intelektualnu svojinu drugih.

Puškice blog - Izbori uživo!

03.04.2018 09:47
Pratite sve aktuelnosti na Fakultetu i pre nego što su se one dogodile.

Od grickalica i sokova do oktobra 2

01.04.2018 19:50
Kratak rezime predizbornih aktivnosti

IZBORI ZA MESTA U STUDENTSKOM PARLAMENTU FON- a

21.03.2018 19:11
Kratko obaveštenje o tekućim izborima u studentskom parlamentu FON-a i materijalima za kolokvijume.