Centar za razvoj karijere

20.08.2013 14:25
FCC - Centar za razvoj karijere
kancelarija 025
Predsednik: Miloš Kaljević

http://fonovcentar.rs/

FON-ov centar za razvoj karijere je neprofitna organizacija koja na Fakultetu organizacionih nauka postoji od 2004. godine. Bavi se obezbeđivanjem potrebnih znanja, veština i iskustava neophodnih za razvoj individualnih karijera i pružanjem podrške studentima pri profesionalnom i stručnom usmeravanju i zapošljavanju.

U dosadašnjem radu, FON-ov centar za razvoj karijere je uspešno organizovao brojna predavanja, seminare, radionice, konkurse i takmičenja, a kroz pružanje podrške humanitarnim projektima i organizacijom sopstvenih akcija, promovisao je vrednosti humanitarizma i volonterizma među studentima. Tim FON-ovog centra za razvoj karijere integriše teorijsko znanje i praktično iskustvo kroz različite aktivnosti i projekte.

Najveći projekti FON-ovog centra za razvoj karijere su „FONklame“ - festival marketinga i advertajzinga, kao i „Vruća stolica“ – čiji je osnovni cilj da se studentima približe osnovni koraci pri zapošljavanju i pruži mogućnost simulacije poslovnog intervjua u određenim kompanijama, a kasnije obezbedi i stručna praksa i posao u istim. Takođe, od značajnijih projekata tu su i „Znanjem protiv Marfija“ – seminar o veštinama javnog nastupa i prezentovanja, kao i seminari „Lideri na FON-u“ i „FONapp“.