ESTIEM

20.08.2013 14:24
ESTIEM
kancelarija 025
Predsednica: Ivana Drecun
www.estiem.org.rs
 

ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management) je evropska studentska  rganizacija studenata menadžmenta i industrijskog inženjerstva sa sedištem na Fakultetu  rganizacionih nauka.  Funkcionisanje ESTIEM mreže organizovano je u vidu strukture od trenutnih 70 Lokalnih grupa sa sedištima u 28 evropskih zemalja i broji preko 5.000 studenata. Članovi ESTIEM organizacije imaju priliku da radom na realizaciji projekata i aktivnosti organizacije primene teorijska znanja u praksi. ESTIEM Lokalna grupa Beograd je osnovana 2006. godine na FON-u. Danas se sastoji od preko 200 članova sa svih godina studija, različitih smerova.
Članovi organizacije imaju privilegiju da stečena teorijska znanja primene u praksi kroz realizaciju mnogobrojnih projekata različitog karaktera. Sve to ima za cilj da oplemeni nastavni program dodatnim temama, i tako studentima pruži mogućnost da steknu znanja iz različitih sfera poslovanja. Projekti koje organizacija realizuje su internacionalnog i lokalnog karaktera. Tu su pre svega projekti Case Study Show, Academy of Modern Management, Budi Coolturan, ESTIEM Dani sporta, Škola poslovanja, Case Study Sekcija, Humanitarne akcije i mnogobrojne radionice i treninzi usmereni ka edukaciji studenata. Organizacija takođe organizuje međunarodne projekte koje povezuju naše studente sa kolegama iz cele Evrope. Neki od takvih projekata su T.I.M.E.S, Council Meeting, PR-CR School, Academic Days, Europe3D, Vision, Activity Week, Exchange i mnogi drugi.
Članovi organizacije, okupljeni su oko istih ciljeva - lični i profesionalni razvoj. Radom u takvom okruženju studenti su motivisani da napreduju i podržani da izraze sopstvena interesovanja, istovremeno doprinoseći ciljevima oko kojih su okupljeni. Kroz timski rad i sinergiju, integrišu se pojedinačna znanja i veštine u jednu celinu, što omogućava bolje rezultate od pojedinačnih. Multinacionalni projektni timovi organizuju širok spektar aktivnosti na prostoru Evrope kao što su konferencije, takmičenja u studijama slučaja, predavanja, radionice, razmene studenata. Kreativnim idejama i inicijativom, članovi organizacije doprinose razvoju društva i podizanju studiranja na viši nivo.