ESTIEM

20.08.2013 14:24
ESTIEM
канцеларија 025
Председница: Ивана Дрецун
www.estiem.org.rs
 

ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management) је европска студентска  рганизација студената менаџмента и индустријског инжењерства са седиштем на Факултету  рганизационих наука.  Функционисање ESTIEM мреже организовано је у виду структуре од тренутних 70 Локалних група са седиштима у 28 европских земаља и броји преко 5.000 студената. Чланови ESTIEM организације имају прилику да радом на реализацији пројеката и активности организације примене теоријска знања у пракси. ESTIEM Локална група Београд је основана 2006. године на ФОН-у. Данас се састоји од преко 200 чланова са свих година студија, различитих смерова.
Чланови организације имају привилегију да стечена теоријска знања примене у пракси кроз реализацију многобројних пројеката различитог карактера. Све то има за циљ да оплемени наставни програм додатним темама, и тако студентима пружи могућност да стекну знања из различитих сфера пословања. Пројекти које организација реализује су интернационалног и локалног карактера. Ту су пре свега пројекти Case Study Show, Academy of Modern Management, Budi Coolturan, ESTIEM Дани спорта, Школа пословања, Case Study Секција, Хуманитарне акције и многобројне радионице и тренинзи усмерени ка едукацији студената. Организација такође организује међународне пројекте које повезују наше студенте са колегама из целе Европе. Неки од таквих пројеката су T.I.M.E.S, Council Meeting, PR-CR School, Academic Days, Europe3D, Vision, Activity Week, Exchange и многи други.
Чланови организације, окупљени су око истих циљева - лични и професионални развој. Радом у таквом окружењу студенти су мотивисани да напредују и подржани да изразе сопствена интересовања, истовремено доприносећи циљевима око којих су окупљени. Кроз тимски рад и синергију, интегришу се појединачна знања и вештине у једну целину, што омогућава боље резултате од појединачних. Мултинационални пројектни тимови организују широк спектар активности на простору Европе као што су конференције, такмичења у студијама случаја, предавања, радионице, размене студената. Креативним идејама и иницијативом, чланови организације доприносе развоју друштва и подизању студирања на виши ниво.