Stipendija Fonda srpske narodne odbrane u Americi “Mihailo Pupin”

20.08.2013 14:35

Stipendija Fonda srpske narodne odbrane u Americi “Mihailo Pupin” za stipendiranje srpskih studenata

Godina studija: treća i četvrta godina redovnih studija

Iznos: jednokratna pomoć u iznosu od 500 američkih dolara

Početni uslov koji treba da ispunite ako planirate da konkurišete za ovu stipendiju je da imate prosek ocena nakon druge godine najmanje 9. Godišnje se dodeli dvadeset ovakvih stipendija za Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku, tako da je malo i teže dobiti je.

Mada, 20000 kolliko otprilike po srednjem kursu iznosi stipendija sigurno nije za bacanje, ako planirate da odvojite za neko letovanje, zimovanje ili slično, može dobro da vam dođe.

Pored dobrog proseka, za dobijanje stipendije potrebno je da pripadate Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se moralno obavežete da ćete po završetku studija ostati u zemlji.

Na molbi koju predajete za dobijanje stipendije potrebno je da vam sve navedeno potvrde svojim potpisima i overe pečatima vaš sveštenik i jedan od profesora, uz overeni prepis ispita i ocena.

Rok za predaju molbi je negde do sredine decembra,  dok se svečana predaja stipendija obavlja na Svetog Savu.