Стипендија Фондa српске народне одбране у Америци “Михаило Пупин”

20.08.2013 14:35

Стипендија Фондa српске народне одбране у Америци “Михаило Пупин” за стипендирање српских студената

Година студија: трећа и четврта година редовних студија

Износ: једнократна помоћ у износу од 500 америчких долара

Почетни услов који треба да испуните ако планирате да конкуришете за ову стипендију је да имате просек оцена након друге године најмање 9. Годишње се додели двадесет оваквих стипендија за Србију, Црну Гору и Републику Српску, тако да је мало и теже добити је.

Мада, 20000 коллико отприлике по средњем курсу износи стипендија сигурно није за бацање, ако планирате да одвојите за неко летовање, зимовање или слично, може добро да вам дође.

Поред доброг просека, за добијање стипендије потребно је да припадате Српској православној цркви, као и да се морално обавежете да ћете по завршетку студија остати у земљи.

На молби коју предајете за добијање стипендије потребно је да вам све наведено потврде својим потписима и овере печатима ваш свештеник и један од професора, уз оверени препис испита и оцена.

Рок за предају молби је негде до средине децембра,  док се свечана предаја стипендија обавља на Светог Саву.