Stipendija zadužbine Studenica

20.08.2013 14:39

Stipendija zadužbine Studenica

Zadužbina Studencija je osnovana od strane Srba iz Amerike, sa ciljem da pomognu obrazovanje mladih talenata u Srbiji i Republici Srpskoj. Svake godine ovu stipendiju dobija 30 novih i 12 starih stipendista. Godišnja stipendija iznosi 1.300 američkih dolara i dodeljuje se ne samo po ostvarenom proseku na studijama, već je u obzir uzet niz kriterijuma: ravnomerna zastupljenost fakulteta, ravnomerna raspodela stipendija u odnosu na broj studenata po pojedinim fakultetima, dostignuća i nagrade u okviru studija kao i vannastavne aktivnosti od opšteg i nacionalnog značaja i materijalno stanje kandidata.

Da biste konkurisali potrebno je da priložite: 

-          formular za prijavljivanje (PDF)

-          biografiju – nabrojte dosadašnja postignuća i rezultate

-          potvrda o upisu tekuće školske godine

-          potvrda o proseku ocena na dosadašnjim studijama

-          kopiju krštenice Srpske pravoslavne crkve (original na uvid)

Ukoliko budete odabrani, za uzvrat što dobijate novac moraćete se obavezati da ćete svakog meseca volontirati 10 sati u prostorijama Zadužbine. To ne moraju biti spojenih 10 sati, već npr. 3 dana od 3+3+4 sata. Volontiranje se svodi na to da im pomažete pri njihovim svakodnevnim poslovima, tipa: da im pronađete nešto na Internetu, nešto odkucate i sl.

Studenti koji žele da se prijave dokumenta mogu odneti lično ili poslati putem pošte. Konkurs je obično otvoren krajem septembra, početkom oktobra. Rezultati konkursa se objavljuju početkom novembra na sajtu Zadužbine Studenica www.studenica.org  i na sajtu KSU www.ksusrbija.org.