Studentska služba - potrebna dokumenta

20.08.2013 14:12

UPIS NAREDNE GODINE – šalter 2

 • indeks
 • 2 obrasca ŠV-2 0 , prijavni list /skriptarnica
 • uplata za ispitne sveske / vidi račun FON-a
 • uplata školarine – obnove / za studente koji plaćaju studije

ISPIS – šalter 2

 

 • indeks
 • zahtev / na formatu A4
 • uplata na račun FON-a

REVERS – šalter 2

 

 • indeks
 • obrazac
 • uplata na račun FON-a

UVERENJE O STUDIRANJU

 

 • indeks
 • obrazac / skriptarnica

DUPLIKAT INDEKSA – šalter 2

 

 • novi indeks
 • 2 fotografije (4 x 6 cm )
 • zahtev / na formatu A4
 • uplata na račun FON-a
 • potvrda o oglašavanju starog indeksa nevažećim (Nemanjina 22)

PRIJAVA ISPITA – šalter 1

 

 • indeks
 • ispitna prijava
 • uplata na račun FON-a

 PONIŠTAVANJE ISPITA – šalter 1

 

 • indeks
 • zahtev (na formatu A4)

PROMENA PLANA – šalter 1

 

 • indeks
 • zahtev (na formatu A4)
 • uplata na račun FON-a

PROMENA ODSEKA – šalter 1

 

 • indeks
 • zahtev (na formatu A4)

Napomena: Zahtev se može podneti ako je ispunjen uslov za narednu godinu studija

 MOLBA ZA MIROVANJE – šalter 2

 

 • indeks
 • zahtev / na formatu A4
 • opravdanje

PRIJAVA TEME – šalter 1

 

 • indeks
 • naziv teme (dogovor sa mentorom)
 • uplata na račun FON-a

Napomena : Prijava se može izvršiti sa DVA nepoložena ispita iz ČETVRTE godine studija.

ZAKAZIVANJE ODBRANE DIPLOMSKOG RADA – šalter 1

 

 • zahtev za zakazivanje / šalter 1
 • diplomski rad / tvrdi povez
 • ispitna prijava sa nazivom teme
 • biografija / napisana u trećem licu
 • potvrda iz biblioteke
 • uplata na račun FON-a

UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA – šalter 1

 

 • indeks
 • zahtev / na formatu A4
 • uplata na račun FON-a

DUPLIKAT DIPLOME – šalter 1

 

 • zahtev / na formatu A4
 • uplata na račun FON-a
 • potvrda o oglašavanju stare diplome nevažećom (Nemanjina 22)

PRIJAVA ZA STUDENTSKE DOMOVE – šalter 3

 

 • indeks
 • prijava / šalter 3
 • materijalni prihod / donosi se iz mesta prebivališta

KREDITI, STIPENDIJE – šalter 3

 

 • indeks
 • prijava / obrazac iz Dečanske 6

ISHRANA – šalter 3

 

 • indeks
 • karton za ishranu (iz studentskog doma)

PREVOZ – šalter 2

 

 • indeks
 • uverenje o studiranju (iz skriptarnice)

NAPOMENA : Dokumenta za drugu osobu se mogu preuzeti samo uz sudsko ovlašćenje.

UPLATA ŠKOLARINE NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA

 

 • 840-1344666-69
  POZIV NA BROJ 742121-01-09

ŽIRO RAČUN FAKULTETA ZA UPLATU ISPITA I OSTALIH USLUGA STUDENTSKE SLUŽBE

 

 • 840-1344666-69
  POZIV NA BROJ 742121-01-10