Студентска служба - потребна документа

20.08.2013 14:12

УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ – шалтер 2

 • индекс
 • 2 обрасца ШВ-2 0 , пријавни лист /скриптарница
 • уплата за испитне свеске / види рачун ФОН-а
 • уплата школарине – обнове / за студенте који плаћају студије

ИСПИС – шалтер 2

 

 • индекс
 • захтев / на формату А4
 • уплата на рачун ФОН-а

РЕВЕРС – шалтер 2

 

 • индекс
 • образац
 • уплата на рачун ФОН-а

УВЕРЕЊЕ О СТУДИРАЊУ

 

 • индекс
 • образац / скриптарница

ДУПЛИКАТ ИНДЕКСА – шалтер 2

 

 • нови индекс
 • 2 фотографије (4 x 6 cm )
 • захтев / на формату А4
 • уплата на рачун ФОН-а
 • потврда о оглашавању старог индекса неважећим (Немањина 22)

ПРИЈАВА ИСПИТА – шалтер 1

 

 • индекс
 • испитна пријава
 • уплата на рачун ФОН-а

 ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА – шалтер 1

 

 • индекс
 • захтев (на формату А4)

ПРОМЕНА ПЛАНА – шалтер 1

 

 • индекс
 • захтев (на формату А4)
 • уплата на рачун ФОН-а

ПРОМЕНА ОДСЕКА – шалтер 1

 

 • индекс
 • захтев (на формату А4)

Напомена: Захтев се може поднети ако је испуњен услов за наредну годину студија

 МОЛБА ЗА МИРОВАЊЕ – шалтер 2

 

 • индекс
 • захтев / на формату А4
 • оправдање

ПРИЈАВА ТЕМЕ – шалтер 1

 

 • индекс
 • назив теме (договор са ментором)
 • уплата на рачун ФОН-а

Напомена : Пријава се може извршити са ДВА неположена испита из ЧЕТВРТЕ године студија.

ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА – шалтер 1

 

 • захтев за заказивање / шалтер 1
 • дипломски рад / тврди повез
 • испитна пријава са називом теме
 • биографија / написана у трећем лицу
 • потврда из библиотеке
 • уплата на рачун ФОН-а

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА – шалтер 1

 

 • индекс
 • захтев / на формату А4
 • уплата на рачун ФОН-а

ДУПЛИКАТ ДИПЛОМЕ – шалтер 1

 

 • захтев / на формату А4
 • уплата на рачун ФОН-а
 • потврда о оглашавању старе дипломе неважећом (Немањина 22)

ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ – шалтер 3

 

 • индекс
 • пријава / шалтер 3
 • материјални приход / доноси се из места пребивалишта

КРЕДИТИ, СТИПЕНДИЈЕ – шалтер 3

 

 • индекс
 • пријава / образац из Дечанске 6

ИСХРАНА – шалтер 3

 

 • индекс
 • картон за исхрану (из студентског дома)

ПРЕВОЗ – шалтер 2

 

 • индекс
 • уверење о студирању (из скриптарнице)

НАПОМЕНА : Документа за другу особу се могу преузети само уз судско овлашћење.

УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА

 

 • 840-1344666-69
  ПОЗИВ НА БРОЈ 742121-01-09

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА ЗА УПЛАТУ ИСПИТА И ОСТАЛИХ УСЛУГА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

 

 • 840-1344666-69
  ПОЗИВ НА БРОЈ 742121-01-10