Vodič za brucoše - Informacije o studiranju

20.08.2013 14:50
FON ima programe za osnovne, master, doktorske i specijalističke studije. Osnovne studije podrazumevaju (minimum) 4 godine studiranja na nekom od 4 smera. Smerovi su: Menadžment, Informacioni sistemi i tehnologije (ISiT), Upravljanje kvalitetom i Operacioni menadžment. FON srednjoškolci pretežno upisuju zbog informacionih sistema ili menadžmenta, iz razloga što i ne znaju šta su dva preostala smera. Zbog toga, pokušaćemo da Vam ih malo približimo, ali i pojasnimo šta možete očekivati od ISiT-a i Menadžmenta.

Svaka godina se sastoji iz dva semestra. U okviru svakog semestra postoje dve kolokvijumske nedelje u kojima ćete imati kolokvijume iz svih predmeta,a potom idu regularni ispitni rokovi. Polaganjem kolokvijuma otpisujete deo gradiva ili čak ceo ispit, što predstavlja jednu od prednosti Bolonjske deklaracije. Topla preporuka, koji god da fakultet upišete, je da svaki kolokvijum položite. Na FON-u Vam to omogućava da se rešite celog ispita i da Vam eventualno ostane usmeni deo, dok je na drugim fakultetima čest slučaj da je kolokvijum samo uslov za izlazak na ispit. Problem koji se javlja je taj što profesori na početku kažu da ako ne položite prvi kolokvijum možete da izađete na drugi, pa u međuvremenu promene to, tako da se trudite da položite sve.  Naravno, ni FON kao i sve drugo na svetu nije savršen. Ponekad će vas njihova (dez)organizovanost, način ocenjivanja, način polaganja koji samo promene u toku semestra, loše napisana knjiga, pa i sami profesor izluđivati, ali toga je bilo i uvek će biti. Uvek treba da budete spremni na to da se nećete slagati sa mišljenjem ljudi u nastavi  niti njihovim metodima rada, pa ni sa kolegama ali to je nešto na šta ste se verovatno već navikli u gimnazijama i srednjim školama. Što se samih predavanja tiče, neka su obavezna, neka ne i to sve zavisi od profesora. Neki postavlaju uslov da ne možete da izađete na kolokvijum/ispit ako niste prisustvovali dovoljnom broju predavanja, pa na to obratite pažnju. Za razliku od predavanja, vežbe uglavnom nisu obavezne, ali su zato dosta korisne. Važna činjenica je ta da na fakultetu imate priliku da slušate predavanja vrsnih stručnjaka iz svih oblasti koje FON pokriva. Na predavanjima nećete slušati samo gomilu definicija već primere i probleme iz realnog života. A to je, priznaćete, metod koji izuzetno olakšava shvatanje i učenje materije. Asistenti imaju dovoljno znanja, želje i umeća da zainteresuju studente za neku oblast i da im objasne sve što je nejasno. Pored regularnih predavanja, česta su predavanja stručnjaka koji rade u raznim velikim kompanijama.

FON je dobar i po tome što studentima obezbeđuje pregršt mogućnosti za dobijanje stupendija i prakse u raznim ustanovama (bankama i velikim kompanijama). Što ste bolji student to Vam je mogućnost za dobijanje raznih stipendija i prakse veća. Sam fakultet svake godine najboljim studentima dodeljuje novčane nagrade.

Prva godina studiranja je opšta i naziva se Zajedničke osnove. Na prvoj godini se uče osnovne stvari vezane za smerove koji se biraju pri upisu druge godine. Nedostatak je taj što za vreme prve godine studenti ne dobiju dovoljno informacija o smerovima Upravljanje kvalitetom i Operacioni menadžment, pa se iz tog razloga opredeljuju za neki od druga dva smera. Predmeti koje imate u okviru Zajedničkih osnova su: Matematika 1 i 2, strani jezik po izboru, Psihologija ili Sociologija, Ekonomija, Menadžment, Osnove informaciono-komunikacionih tehnologija, Uvod u informacionie sisteme, Osnovi organizacija, Proizvodni sitemi. Detaljnije opise svakog predmeta, kao i komentare studenata možete pročitati na našem sajtu, a u okviru tih stranica možete naći razne dodatne materijale koji Vam mogu pomoći za polaganje ovih ispita.