Vodič za brucoše - Smerovi - Menadžment

20.08.2013 14:58
O menadžmentu su svi čuli dovoljno da bi imali neko predznanje, što iz predmeta menadžmenta (na prvoj godini), što u svakodnevnom govoru gde je postao nezaobilazni termin. Kada kažemo menadžment svi uglavnom misle na rukovođenje ili upravljanje, međutim danas je on mnogo više od toga, postao je naučna disciplina. Menadžment je širok pojam, pod njegove delove spadaju razne podoblasti, kao što su: Marketing menadžment, Kadrovski menadžment, Finansijski menadžment... Osnova rada i učenja o menadžmentu je praksa, tako da veliki broj naučnih studija o menadžmentu je upravo zasnovan na praksi. Kada su pioniri menadžmenta počinjali njegovo izučavanje, nisu se bavili teoretisanjem, već su na konkretnim primerima svojih kompanija izučavali i primenjivali konkretna rešenja koja bi im pomogla pri radu. Odsek  za  menadžment  na  Fakultetu  organizacionih  nauka je  dobro  koncipiran  i  zavisi  od  zainteresovanosti  pojedinca  i  njegovih  sklonosti  ka  timskom  i  individualnom  radu. FON je najpoznatiji fakultet u Srbiji i šire upravo po ovom smeru. Mnogi studenti se odlučuju za menadžment zbog renomea, imena i stručnih kadrova koje zapošljava FON.
 
Već  na  drugoj  godini  studija  odseka  za  Menadžment  pojavljuju  se  predmeti  koji studente  upućuju  na  određena  znanja  iz  različitih  oblasti neophodnih uspešnom menadžeru.  Za  vreme  pohađanja  druge  i  treće  godine studenti se uvode u sve sfere menadžmenta, kako bi se u toku četvrte godine odlučili za podoblast koja odgovara njihovim interesovanjima i sposobnostima.  Podoblasti  su  sve  menadžment  discipline:  Upravljanje  projektima,  Marketing  menadžment,  Menadžment  ljudskih  resursa, Finansijski menadžment  itd. Mnogi predmeti stimulišu praktičan rad, kroz izvođenje i realizaciju projekata u kojima im pomaže profesor. Projektni radovi su opcioni i zavise isključivo od sklonosti studenata. Ukoliko pokažu inicijativu i želju za rađenjem nekog projektnog zadatka profesori će se maksimalno potruditi da pomognu. Projekti koje izrađuju studenti mogu biti iz različitih oblasti i pokrivati nauku i istraživačke radove, a mogu biti i esejski radovi gde student objašnjava neku metodu ili temu. Prednost studiranja na FON-u, a posebno na smeru za menadžment, je da se studenti stimulišu na rad tokom cele godine radeći razne projekte, eseje, kolokvijume. Može se desiti da u ispitnom roku dođu samo na upis ocene, jer kroz predispitne aktivnosti završe ceo ispit. Prednost toga se ogleda kroz povećanje motivacije i posvećenosti naučnoj oblasti (konkretno menadžmentu).
 
Predavači na ovom smeru su izvrsni stručnjaci u raznim podoblastima menadžmenta, što dovoljno govori o snazi smera. Svojim radom profesori prenose znanje studentima, a onim najboljim ostavljaju dosta šansi i preporuka kod vodećih kompanija. Nisu samo profesori stručnjaci, asistenti predstavljaju najbolje studente prethodnih generacija, svaki od njih ima mnoštvo naučnih i stručnih radova iz podoblasti menadžmenta. Podatak da sve bitne kompanije u Srbiji na visokim hijerarhiskim pozicijama imaju ljude upravo sa smera za menadžment oslikava pravo stanje stvari na smeru. Rad nije zasnovan na teoretisanju, već se primenjuju najbolji svetski metodi interaktivnog učenja. Programi su usklađeni sa onima sa renomiranih svetskih fakulteta iz date oblasti. Predavanja i vežbe zasnovane su na pronalaženju rešenja za konkretne studije slučaja, koje opisuju neki realan problem. Za onog ko je angažovan i posvećen, gradivo nije teško. Sve se zasniva na obostranoj komunikaciji, a tradicionalni metodi „profesor priča, vi slušate“ davno je prevaziđen. Takav sistem učenja pomaže stvaranju inicijative studenata, on stvara lidere, a sve kroz uključenost studenata u kreiranje svog studiranja.
Literatura za smer menadžment je široko dostupna. Većina knjiga može se naći na fakultetu, mada internet predstavlja još jednog saveznika studentima ovog smera. Dostupnost informacija iz date oblasti nikada nije bila problem, mnogi naučni radovi pokrivaju ovu oblast. Još jedna prednost se ogleda kroz kreativan rad, jer je svakom dozvoljeno da kreira svoju viziju rešenja problema, uz osnovne smernice koje prima od profesora i asistenata.
 
Odličan tretman od strane uprave fakulteta, dobre učionice, povoljni termini ispita i kolokvijuma, su samo neke od pogodnosti koje sa sobom nosi smer Menadžment. Nikada nećete doći u situaciju da vam neki problem ostane nedorečen, sve je potkrepljeno adekvatnim objašnjenjima, tako da sve što ostaje je malo učenja, želje, volje i mnogo posvećenosti ovoj nauci.
 
O poslovima koje možete raditi u okviru ovog smera je nepotrebno govoriti, pogotovo ako se uzme u obzir da danas svaka prodavnica ima svog menadžera (komercijalistu) nabavke ili prodaje. Kada na sve to dodate FON i njegov ugled i tretman medju kompanijama dolazite do izuzetnog radnog mesta. Jedina ograničavajuća okolnost može predstavljati nedostatak praktičnog znanja i iskustva, ali u godinama kada se završi fakultet najbitnija je šansa koju vam neko ukaže. Na fakultetu stičete smernice i uvode u oblasti kojom se bavite u karijeri, a veštine stičete na radnom mestu.
Neke od podoblasti smera za menadžment su:
  • Marketing menadžment – danas se sve vrti oko marketinga, ljudi stalno pričaju o marketingu i zaista postaje osnovna komponenta poslovanja. Naime, danas su tržišta prezasićena, postoji mnoštvo robe visokog kvaliteta, ali nastaje problem kako da ona nađu put do kupca. Upravo se time bavi marketing, da sa turbolentnog tržišta izdvoji svoje proizvode i usmeri ih na ciljnu grupu kupaca. Naravno to je složen proces, čak ga neki smatraju i naukom, ali suština je u pronalaženju načina plasmana robe i opstanka preduzeća na tržištu. O potrebi za marketing menadžerima je nepotrebno govoriti, jer svaka srednja i velika kompanija ima sektor namenjen tome i takvi kadrovi će uvek biti potrebni.
  • Finansijski menadžment – finansije nisu kao nekada, danas se teži ka smanjenju svih mogućih rasipanja, a samo pravi finansijski menadžer zna da pronađe rešenje za takve probleme. Posao finansijskog menadžera nije ništa novo, upravljanje novcem i kategorija koja se proučava od kada postoje preduzeća, prema tome poslova za kadrove usmerene na ovu stranu menadžmenta ima na pretek.
  • Kadrovski menadžment – omogućava upravljanje najdelikatnijim i najskupljim resursom, a to su ljudi. Ovo predstavlja više psihološku stranu upravljanja, potrebno je naći način da se ispita, pronađe i angažuje kadar sposoban za traženo radno mesto. Posao kadrovsnkog menadžera iako se čini najlakšim od predhodno navedenih, nikako nije tako, jer svima je jasno šta znači usmeriti ljude na pravi način i pronaći odgovarajući kadar, kao i obučiti ga, vrednovati, plaćati, nagrađivati, unapređivati, sve to predstavlja jedan mukotrpan posao.
  • Projektni menadžment – poznato je da se u savremeno vreme sve povezuje sa nekakvim projektima, ti projekti nisu nimalo lagana kategorija. Njihovo rukovođenje je složen posao, jer mogu biti skupi, moraju se poštovati datumi i mora se ophoditi prema njima kao drugom bitnom resursu posle čoveka. Posao Projektnog menadžera je da pravi projekte, sprovodi, upravlja, završava u roku i koordinira sve druge resurse u skladu sa projektom, a tu se misli na ljude novac, materijal, alate.
To su neke od najčešćih i najzastupljenijih oblasti na smeru za Menadžment na FON-u. Prema tome ako se osećate delom njih, ili prepoznajete svoje učešće, želje i ambicije koje se poklapaju sa gore navedenim poslovima tvoj izbor je smer za Menadžment Fakulteta organizacionih nauka.
 
Ukoliko se odlučite da upišete odsek za Menadžment, onda to učinite na pravi način i krenite odlučno da koračate,  naoružajte se strpljenjem i samopouzdanjem  koje će  Vam  tokom studiranja pomoći da lakše savladate prepreke i izađete kao pobednik.  Ne dozvolite da Vas povedu pogrešne informacije kojih je na pretek, već sve što čujete selektujte i  ne verujte slepo, jedino tako ćete obezbediti sebi bolju budućnost.