Vodič za brucoše - Student prodekan

20.08.2013 14:54
Student prodekan je član Dekanskog kolegijuma delegiran od strane Studentskog parlamenta. Student prodekan može biti svaki student koji se prijavi na konkursu i koga Parlament predloži (bez obzira na uspeh, pol i dr.). On je tu da zastupa mišljenja, predloge i zahteve studenata u Dekanskom kolegijumu(koji čine Dekan i svi prodekani). Učestvuje i u radu ostalih organa i tela fakulteta.
Mandat studenta prodekana traje godinu dana. Predlaže ga Studentski parlament, koji ga može i razrešiti te dužnosti. Obavezan je da daje izveštaje o svom radu na svakoj sednici Studentskom parlamentu koji nadgleda njegov rad.  Mandat može i ranije da istekne ukoliko:
  1. Istekne status studenta;
  2. Sam Student prodekan podnese ostavku;
  3. Se pokrene postupak protiv razrešenja dužnosti i taj predlog Parlament usvoji.
Student prodekan predstavlja neku vrstu mosta između studenata i Dekanskog kolegijuma. On je tu da zastupa interese studenata i da im pomaže u ostvarenju njihovih prava, a isto tako, tu je da ih obaveštava o radu organa na čijim sednicama prisustvuje. Studenti mogu da se obrate Studentu prodekanu kada god imaju neki problem vezan za studiranje. Student prodekan razvrstava te probleme na manje i više važne ili na manje ili više hitne. Naravno, ne može se očekivati da će uspeti svaki problem uspešno da reši, ali tu je da pokuša i da se založi. Ima i formalnu i neformalnu moć tako da može dosta da pomogne u pronalaženju rešenja kad dodje do problema između profesora i studenata. Budući da je član Dekanskog kolegijuma koji se često sastaje ima stalnu priliku da izloži sve probleme i zajedno sa Dekanom i ostalim prodekanima prodnađe najadekvatnije rešenje.

Biti Student prodekan znači svakodnevno se susretati sa problemima studenata, prisustvovanjem sastanaka organa Fakulteta i razgovori u cilju razrešenja svih tih problema. Student prodekan mora biti osoba koja je spremna da svakodnevno rešava tuđe probleme, da bude otvoren za saradnju, da zna da sasluša sve, bude strpljiv i veliki diplomata kako bi uspeo da se izbori za prava studenata. Pritom, ne treba da očekuje ikakve zasluge za to što učini, jer mu je to posao i zbog toga je i izabran na prvom mestu. Uz ovu funkciju ide ogromna odgovornost i mnoge obaveze, al sve to ide u rok službe u cilju da Fakultet ima što bolju komunikaciju između studenata i kolektiva što bi trebalo i da svima bude cilj. Naravno, uz zvanje Studenta prodekana idu i određen ugled i poštovanje kao i određen povlašćeni tretman, što nikome ne sme biti glavni cilj zbog kojeg želi da postane Student prodekan. Taj ugled i poštovanje ne dolaze samim zvanjem već ga ih Student prodekan stiče svojim delovanjem i požrtvovanošću, odnosno altruizmom.