Симулација у пословном одлучивању

19.08.2013 15:07

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Начин полагања:

Парцијално:

Полажу се два колоквијума, на којима се раде задаци(прва два питања су кратка, теоријска, нешто са вежби или предавања и носе по један поен). Колоквијуми нису условљени, носе по 20 поена а за пролаз је потребно 11. На домаћим задацима могуће је скупити одређен број додатних поена који се додају на поене са колоквијума(нпр. уколико имате 9 поена на колоквијуму и два додатна поена положили сте колоквијум).  Први колоквијум траје 90 а други 60 минута. Омогућено је и да се недељу дана пре одржавања другог колоквијума ради пробни колоквијум. Уколико је потпуно тачан ослобођају другог колоквијума, а уколико није онда се добијају додатни поени, у распону од 1-8 поена, у зависности од тога како је урађено(додају се на било који број поена који се освоје на колоквијуму). За припрему колоквијума су довољни задаци који се налазе на сајту предмета.

Након положених колоквијума следи одбрана два односно три обавезна задатка(SDS, GPSS и софтвер VENSIM), која се организује непосредно пред почетак јунског испитног рока. Уколико не одбраните тад, поново се организује одбрана у сваком року, пре усменог испита. Препорука је да одбраните најкасније у јунском року, сама одбрана је формалност и траје од 5-10 минута. Након тога следи обавезан усмени, испитују професор или асистент, при чему је код професора „безболније“. Организују се три термина усменог испита(на по недељу дана) при чему свако долази онда када му највише одговара и нема право да у истом року изађе на следећи термин уколико није задовољан оценом или је пао.

Класично:

У испитном року се полажу задаци,први+други колоквијум, и ради се 120 минута. С обзиром на то да време представља велики проблем код оваквог начина полагања испита, препорука је да бар један део положите преко колоквијума. За обавезне задатке и усмени важи исто што и када се полаже парцијално.

 За усмени део има 60 испитних питања, од којих пола не треба. Сва испитна питања су подељена у четири целине, при чему се из сваке целине добија по једно питање.

Први део су питања од 1 до 10 и сва долазе у обзир. Прво и друго су јако лака, али не морате много с тим да се мајете јер је много мања вероватноћа да ћете их добити управо зато што  су јако лака.

 Други део је од 11 до 17 питања и сва долазе у обзир и подједнако су важна.

Трећи део су питања од 18 до 46. Ех, сад... 18 и 19 долазе у обзир али најбитније је да научите питања до 23, обично нешто од тога буде. Од 24 до 29 су системи и то никад нико није добио, дакле прескачите!! Од 30 до 46 су питања у вези са оним што се ради код Вељка на вежбама и што је профа причао првих неколико предавања. То је баш лагано! Из тог дела су долазила једино питања 32 и 33, остало ништа. Саветујем само читање и за та два питања јер ћете свега сетити и повезати.

Четврти део су питања од 47 до 60. Не учите вероватноће и расподеле ,то су питања 47-52. Питања 53, 54 и 55 не долазе али може да се омакне па да буду. Био је један такав случај, али обично не дају то него ако не знаш питање из те области питају нешто од тога. Обавезно научити питања од 56 до 60! 99,9% ћете добити неко од њих.

У јуну постоје три термина у којима је могуће полагати, при чему може да се изађе само у једном од та три термина(мада се дешава понекад да понуди да дођеш у следећем термину у истом року да покушаш да одговараш за вишу оцену). 

Предавања нису обавезна али су веома корисна и посећена, а исто важи и за вежбе. Предавања држи професор Александар Марковић а вежбе Вељко Јеремић.

Званичан сајт предмета: sipo.fon.rs

Литература: Б. Раденковић, А. Марковић:“Рачунарска симулација“, ФОН, Београд 2009.
За GPSS-слајдови, белешке са вежби, скрипта са сајта предмета(од неких 200 страна).

Скала оцењивања:
54-60-оцена 6
61-70- оцена 7
71-80- оцена 8
81-90- оцена 9
91-100- оцена 10

 

Скрипта

Опис: by Голуб


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4484


0
11
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2714


0
7
Пример писменог

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1481


0
4
Део испитних питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2439


0
4
Питања којих нема у књизи

Опис: 38,39,44


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2407


0
4
Питања којих нема у књизи

Опис: 24 - 29


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 9277


0
4
Питања којих нема у књизи

Опис: Принципи система


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2951


0
4
ГПСС задаци са пробног колоквијума

Опис: <p>Текстови задатака који су били на пробном колоквијуму за генерацију 2012/13, свих 6 група</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 1349


0
4
ГПСС задаци за вежбу

Опис: <p>ГПСС задаци за генерацију 2012/13</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1773


0
4
Обавезни задаци 2013

Опис: <p>Обавезни задаци које је имала генерација 2012/13</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1386


0
4
Решења обавезних задатака из ГПСС-а

Опис: <p>Решења обавезних задатака&nbsp;из ГПСС-а за генерацију 2012/13</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1603


0
4
Решени обавезни задаци

Опис: <p>Решења&nbsp;обавезних задатака за студенте чији се бројеви индекса&nbsp;завршавају на 0,1,2-генерација 2012/13</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1456


0
4
Решења ГПСС пробни

Опис: <p>Решења задатака са пробног колоквијума из ГПСС-а (генерација 2012/13)</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1342


0
4
СДС задаци

Опис: <p>Задаци из СДС-а за први колоквијум за генерацију 2012/13</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1088


0
4
Нема у књизи-Кашњења2

Опис: <p>Део одговора на питања везана за кашњења, којег нема у званичној литератури</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1301


0
4
Најчешћа подпитања

Опис: <p>Списак подпитања која се најчешће јављају на усменом испиту</p>


Објављено: 18.06.2014


Број преузимања: 1723


0
3
Обавезни задаци

Опис: <p>Обавезни задаци за студенте чији се бројеви индекса завршавају на 3, 4, 5(генерација 2012/13)</p>


Објављено: 21.06.2014


Број преузимања: 1383


0
3
Нема у књизи-Кашњења1

Опис: <p>Везано за кашњења, постоје као испитна питања а у књизи нема ничега</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1277


0
3
Упутство за усмени

Опис: <p>Питања на која је потребно посебно обратити пажњу, целине из којих долази по једно од укупно четири испитна питања...&nbsp;</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1785


0
3
Симулације - Сањина комплетна скрипта

Опис:

Допуњена скрипта из симулација.


Објављено: 14.08.2018


Број преузимања: 1758


1
3
Нема у књизи-Кашњења3

Опис: <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">Deo odgovora na pitanja vezana za ka&scaron;njenja, kojeg nema u zvaničnoj literaturi</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">&nbsp;</span></p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1338


0
2
+ и - КПД

Опис: <p>Одговори на испитна питања 45 и 46</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1299


0
2
Нема у књизи-Кашњења4

Опис: <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">Deo odgovora na pitanja vezana za ka&scaron;njenja, kojeg nema u zvaničnoj literaturi</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">&nbsp;</span></p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1174


0
2
Искуства са усменог

Опис: <p>Питања са усменог испита и искуства са испитивачима&nbsp;</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 2088


1
2
Пример задатка урађеног у Венсим-у

Опис: <p>Задатак урађен у софтверу Венсим</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 1106


0
2
КПД Поларитет кола

Опис:

Допуњено издање.


Објављено: 08.06.2018


Број преузимања: 711


0
0