Стратешки маркетинг

19.08.2013 14:50

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Предавања држи проф. др Радмила Јаничић и она нису обавезна. Испит се полаже тако што се у току семестра уради и одбрани стратешки маркетинг план, што је и услов за излазак на тест, који је други део испита. Теме за израду стратешког плана се пријављују на почетку семестра и могу се пријавити постојеће фирме, измишљене фирме или фирме које би ви волели да оснујете по завршетку факултета. Овај рад се ради у групама до 5 људи. Може се бранити сваке недеље до испита у року, када се ради тест. Рад се брани пред Радмилом Јаничић. Тест се ради у року и састоји се од 20-ак питања на заокруживање. Ово је испит на коме углавном сви добијају 9 или 10.

Reseni testovi iz strateskog marketinga

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2727


14
5
Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3238


11
2