Управљање променама

19.08.2013 14:15

Број ЕСПБ поена: 6 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Управљање променама - скрипта

Опис: by Дача ФНН


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 6617


0
3