Lokacija i raspored objekata

19.08.2013 13:41

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru


Cilj: Sticanje znanja i veština iz oblasti projektovanja objekata i njihove optimalne lokacije.

Način polaganja: Postoje dva načina polaganja ispita:

Klasičan: Sastoji se od pismenog dela, tu se rade zadaci koji se obrađuju na vežbama. Pismeni deo nosi 50 poena. Usmeni deo obuhvata teoriju iz dole navedene literature i nosi 50 poena.

Neklasičan (parcijalan način polaganja): Dva kolokvijuma na kojima se rade zadaci sa vežbi (ukupno 50 poena) i projektni rad (50 poena).

Skala ocenjivanja: (0-59 – 5; 60-69 – 6; 70-79 – 7; 80-89 – 8; 90-95 – 9; 96-100 – 10;)

Literatura: Prof. dr Zoran Radojević, Prof. dr Miroslav Radojević, Doc. dr Dragana Stojanović ' Lokacija i projektovanje objekata, FON, 2007.

Скрипта за први колоквијум

Opis:

2015.


Objavljeno: 02.11.2015


Broj preuzimanja: 4306


0
0