Intervju sa Unijom studenata

// Kategorije: Intervju | Fakultet | Studentske organizacije | Info |

Izbori za mesta u Parlamentu FON-a biće održani trećeg aprila 2018. godine. S tim u vezi, naša ekipa u narednom periodu predstaviće sve liste na našem sajtu. Za sada smo identifikovali dve- Uniju studenata i LSF. Ukoliko se pojavi još neka lista, molimo vas da nam se javite na info@puskice.org. Danas predstavljavmo prvi deo intervjua sa listom koja dve godine ima većinu u Parlamentu. 

1) Unija studenata je već 2 godine na čelu Studenstkog parlamenta FON- a, ocenite njeno delovanje na skali od 5 do 10?

Delovanje Unije studenata FON-a bismo ocenili ocenom 8.5, iz razloga što smo svesni da smo neke stvari mogli da realizujemo na bolji načinU školskoj 2017/2018. godini smo stekli predstavnike na Beogradskom univerzitetu, što je u velikoj meri doprinelo unapređivanju rada Parlamenta Fakulteta, budući da smo dobili priliku da se upoznamo sa dobrim praksama rada drugih parlamenata fakulteta Univerziteta.

Shvatili smo da obaveštavanje putem društvenih mreža o svim aktivnostima nije dovoljno otvoreno, tako da smo odlučili da dodatno unapredimo transparentnost, te smo na sajt Parlamenta uneli sve relevantne podatke koji su neophodni, kako bi rad Parlamenta bio dostupan svim studentima koji žele da se o istom informišu. 

Od ideje koju smo imali pre dve godine, koja se tiče organizovanja stručnih ekskurzija (što je bilo deo plana i programa naše liste), smo odustali, kako bi se Parlament ogradio od potencijalno profitabilnih projekata.
Takođe, umesto omogućavanja dodatnog roka za studente koji su bili na praksama tokom rokova (što je takođe bilo deo plana i programa naše liste) smo omogućili polaganje u pomerenim terminima, u dogovoru sa Upravom Fakulteta.
Uvideli smo svoje greške i prostor za poboljšanje funkcionisanja Parlamenta, te smo svoj rad ocenili ocenom 8.5, budući da je skala za ocenjivanje od 5 do 10.

2) Šta je Unija studenata uspela da realizuje od svojih ciljeva do sada?

Iz plana i programa, koji je definisan pre dve godine, 11 od 13 stavki je uspešno realizovano i u pitanju su sledeće stavke:
1. Zastupanje studenata i njihovih prava
2. Pravovremena borba za 48 ESPB
3. Transparentan rad Parlamenta
4. Projekat prenošenja znanja (organizovanjem preko 60 radionica za pripremu kolokvijuma u prethodne 2 godine)
5. Bolja obaveštenost studenata
6. Uvažavanje mišljenja studenata
7. Bolja komunikacija sa katedrama
○ Operaciona istraživanja 1 – omogućeno ponavljanje prvog kolokvijuma zbog loše organizovanosti istog.
○ Matematika 2 – studentima koji su položili pismeni deo ispita, a nisu usmeni, u školskoj 2016/17, omogućeno je da im taj položeni pismeni deo važi i u narednoj školskoj godini, u januarskom i februarskom roku.
○ Ekonomentrijske, lins i statistika – kao i u slučaju sa matematikom 2, pismeni deo važi i u narednoj školskoj godini, u januarskom i februarskom roku.
8. Organizovanje tribina
9. Unapređenje programa mentorstva
○ Efekti:
○ Bolja obaveštenost i pripremljenost studenata
○ U prvoj godini anketu popunilo 164 studenta
○ Mentori su ocenjeni prosečnom ocenom 4.5
○ Prepoznavanje bitnosti projekta od strane Studentskog parlamenta Beogradskog univerziteta
○ U drugoj godini projekta nakon prvog semestra anketu je popunio 331 student
○ 4 od 5 ispitanika je ocenilo sa 4 i 5 značaj mentorstva u prilagođavanju
○ 9 od 10 ispitanika je ocenilo sa 5 otvorenost mentora i spremnost za rešavanje nedoumica
10. Definisanje pravlinika ponašanja studentskih predstavnika
11. Humanost i društvena odgovornost (sakupljeno je 468.855,00 dinara u humanitarne svrhe kroz humanitarne projekte i inicijative)
Dve stavke iz našeg programa nisu realizovane, i one su detaljno objašnjene u prvom odgovoru.

3) Koja je prava uloga Unije u borbi za 48 ESPB poena i zašto svake godine studenti strepe za budžet, odnosno da li će granica biti 48 ili 60 ESPB poena. Koje je sistemsko rešenje?

Uloga Unije studenata FON-a je školske 2016/2017. godine je bila u pokretanju pravovremene inicijative za rešavanje studentskog pitanja vezanog za ostvarenih 48 bodova kao uslova za rangiranje iz budžeta Republike Srbije, koja je tada prva na Univerzitetu u Beogradu podnela ovu incijativu, i time podstakla ostale studentske predstavnike drugih fakulteta da se za ovo pitanje izborimo zajedno i na vreme. Inicijativa je bila u vezi sa spornim pitanjem ukupno potrebnog broja ostvarenih bodova definisanog u starom Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005. godine. U toku iste školske godine, formiranje novog zakona je bilo izvesno, te je Unija studenata FON-a, 23. maja 2017. godine, poslala predlog izmena i dopuna Nacrta Zakona o visokom obrazovanju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sistemsko rešenje za ovaj problem ne definišemo mi, već je regulisano novim Zakonom o visokom obrazovanju iz 2017. godine, u kom je naznačeno da svako ko ostvari 48 ESPB ostvaruje pravo na budžet. U skladu sa Zakonom, donet je i Statut Univerziteta u Beogradu, tako da će i nov Satut Fakulteta organizacionih nauka biti u skladu sa višim instancama.

4) Zašto ste na zvaničnim Facebook grupama brucoša različitih generacija prosavljali informaciju da je školarina ostala ista, ne uzimajući u obzir da se ona prethodno povećala, a zatim ostala na istom povećanom nivou? Zašto Unija nije uspela da izdejstvuje smanjenje cene školarine, što je sasvim očekivano kada uzmemo u obzir da se upisna kvota samo povećava?

Uzimajući u obzir da je Unija studenata FON-a svoj mandat zvanično počela u školskoj 2016/2017. godini, dakle od Konstitutivne sednice koja se desila 3. oktobra 2016. godine, kada je školarina, konačno u septembru 2016. godine na sednici Saveta Fakulteta, već bila definisana, jasno je da se od početka našeg mandata ona nije menjala.
Upisna kvota nije faktor koji utiče na smanjenje školarine, naprotiv, povećanjem broja studenata i studijskih grupa na Fakultetu, rastu i troškovi Fakulteta prema Univerzitetu (dodatno angažovanje nastavnog kadra, veće potrebe za resursima i slično). Takođe, treba uzeti u obzir i faktore poput kvaliteta studiranja, koji mora biti zadovoljen, kako bi Fakultet mogao da pruži adekvatne uslove i prostor za dodatni broj studenata.

5) Kako teku vaše predizborne aktivnosti, koje su to ključne teme na koje ćete staviti fokus? 

Naše predizborne aktivnosti su fokusirane na dostignuća u našem dosadašnjem radu, izlaganju plana i programa izborne liste Unija studenata FON-a i na dodatnoj informisanosti, kako bismo studentima koji nisu upućeni, približili naš rad. Ključne teme na koje ćemo staviti fokus su podizanje nivoa kvaliteta studiranja, kolegijalnosti i otvorenosti Parlamenta prema studentima, kao i na potpunoj transparentnosti rada tog organa Fakulteta. Nažalost, usled trenutne situacije i optužbi koje dolaze na naš račun i račun ispravnosti našeg rada, primorani smo da reagujemo, kako bismo te optužbe opovrgli. Voleli bismo da nemamo više razloga da se time bavimo, već da se predizborna kampanja nastavi na akademskom nivou.

6) Koji tim, odnosno ljude planirate da kandidujete?

Ljudi koji će se kandidovati na listi Unije studenata FON-a su studenti koji su svojim dosadašnjim zalaganjima i trudom postigli sjajne rezultate i određen ugled, kako na Fakultetu, tako i u privrednom sektoru. To su ljudi za koje znamo da će se adekvatno i posvećeno baviti studentskim pitanjima i poboljšanjem rada Parlamenta, kontinuriranim radom na komunikaciji sa studentima, Upravom i katedrama. 

....

Ne menjajte kanal, na pravom ste mestu!

Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će postaviti komentar!
22
10

Postavi komentar

E-mail:
Komentar:
Antispam:

1 + 12

Komentari prolaze moderaciju, zato što smo tako u mogućnosti