Интервју са Унијом студената

Избори за места у Парламенту ФОН-а биће одржани трећег априла 2018. године. С тим у вези, наша екипа у наредном периоду представиће све листе на нашем сајту. За сада смо идентификовали две- Унију студената и ЛСФ. Уколико се појави још нека листа, молимо вас да нам се јавите на info@puskice.org. Данас представљавмо први део интервјуа са листом која две године има већину у Парламенту. 

1) Унија студената је већ 2 године на челу Студенстког парламента ФОН- а, оцените њено деловање на скали од 5 до 10?

Деловање Уније студената ФОН-а бисмо оценили оценом 8.5, из разлога што смо свесни да смо неке ствари могли да реализујемо на бољи начинУ школској 2017/2018. години смо стекли представнике на Београдском универзитету, што је у великој мери допринело унапређивању рада Парламента Факултета, будући да смо добили прилику да се упознамо са добрим праксама рада других парламената факултета Универзитета.

Схватили смо да обавештавање путем друштвених мрежа о свим активностима није довољно отворено, тако да смо одлучили да додатно унапредимо транспарентност, те смо на сајт Парламента унели све релевантне податке који су неопходни, како би рад Парламента био доступан свим студентима који желе да се о истом информишу. 

Од идеје коју смо имали пре две године, која се тиче организовања стручних екскурзија (што је било део плана и програма наше листе), смо одустали, како би се Парламент оградио од потенцијално профитабилних пројеката.
Такође, уместо омогућавања додатног рока за студенте који су били на праксама током рокова (што је такође било део плана и програма наше листе) смо омогућили полагање у помереним терминима, у договору са Управом Факултета.
Увидели смо своје грешке и простор за побољшање функционисања Парламента, те смо свој рад оценили оценом 8.5, будући да је скала за оцењивање од 5 до 10.

2) Шта је Унија студената успела да реализује од својих циљева до сада?

Из плана и програма, који је дефинисан пре две године, 11 од 13 ставки је успешно реализовано и у питању су следеће ставке:
1. Заступање студената и њихових права
2. Правовремена борба за 48 ЕСПБ
3. Транспарентан рад Парламента
4. Пројекат преношења знања (организовањем преко 60 радионица за припрему колоквијума у претходне 2 године)
5. Боља обавештеност студената
6. Уважавање мишљења студената
7. Боља комуникација са катедрама
○ Операциона истраживања 1 – омогућено понављање првог колоквијума због лоше организованости истог.
○ Математика 2 – студентима који су положили писмени део испита, а нису усмени, у школској 2016/17, омогућено је да им тај положени писмени део важи и у наредној школској години, у јануарском и фебруарском року.
○ Економентријске, линс и статистика – као и у случају са математиком 2, писмени део важи и у наредној школској години, у јануарском и фебруарском року.
8. Организовање трибина
9. Унапређење програма менторства
○ Ефекти:
○ Боља обавештеност и припремљеност студената
○ У првој години анкету попунило 164 студента
○ Ментори су оцењени просечном оценом 4.5
○ Препознавање битности пројекта од стране Студентског парламента Београдског универзитета
○ У другој години пројекта након првог семестра анкету је попунио 331 студент
○ 4 од 5 испитаника је оценило са 4 и 5 значај менторства у прилагођавању
○ 9 од 10 испитаника је оценило са 5 отвореност ментора и спремност за решавање недоумица
10. Дефинисање правлиника понашања студентских представника
11. Хуманост и друштвена одговорност (сакупљено је 468.855,00 динара у хуманитарне сврхе кроз хуманитарне пројекте и иницијативе)
Две ставке из нашег програма нису реализоване, и оне су детаљно објашњене у првом одговору.

3) Која је права улога Уније у борби за 48 ЕСПБ поена и зашто сваке године студенти стрепе за буџет, односно да ли ће граница бити 48 или 60 ЕСПБ поена. Које је системско решење?

Улога Уније студената ФОН-а је школске 2016/2017. године је била у покретању правовремене иницијативе за решавање студентског питања везаног за остварених 48 бодова као услова за рангирање из буџета Републике Србије, која је тада прва на Универзитету у Београду поднела ову инцијативу, и тиме подстакла остале студентске представнике других факултета да се за ово питање изборимо заједно и на време. Иницијатива је била у вези са спорним питањем укупно потребног броја остварених бодова дефинисаног у старом Закону о високом образовању из 2005. године. У току исте школске године, формирање новог закона је било извесно, те је Унија студената ФОН-а, 23. маја 2017. године, послала предлог измена и допуна Нацрта Закона о високом образовању Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Системско решење за овај проблем не дефинишемо ми, већ је регулисано новим Законом о високом образовању из 2017. године, у ком је назначено да свако ко оствари 48 ЕСПБ остварује право на буџет. У складу са Законом, донет је и Статут Универзитета у Београду, тако да ће и нов Сатут Факултета организационих наука бити у складу са вишим инстанцама.

4) Зашто сте на званичним Фејсбук групама бруцоша различитих генерација просављали информацију да је школарина остала иста, не узимајући у обзир да се она претходно повећала, а затим остала на истом повећаном нивоу? Зашто Унија није успела да издејствује смањење цене школарине, што је сасвим очекивано када узмемо у обзир да се уписна квота само повећава?

Узимајући у обзир да је Унија студената ФОН-а свој мандат званично почела у школској 2016/2017. години, дакле од Конститутивне седнице која се десила 3. октобра 2016. године, када је школарина, коначно у септембру 2016. године на седници Савета Факултета, већ била дефинисана, јасно је да се од почетка нашег мандата она није мењала.
Уписна квота није фактор који утиче на смањење школарине, напротив, повећањем броја студената и студијских група на Факултету, расту и трошкови Факултета према Универзитету (додатно ангажовање наставног кадра, веће потребе за ресурсима и слично). Такође, треба узети у обзир и факторе попут квалитета студирања, који мора бити задовољен, како би Факултет могао да пружи адекватне услове и простор за додатни број студената.

5) Како теку ваше предизборне активности, које су то кључне теме на које ћете ставити фокус? 

Наше предизборне активности су фокусиране на достигнућа у нашем досадашњем раду, излагању плана и програма изборне листе Унија студената ФОН-а и на додатној информисаности, како бисмо студентима који нису упућени, приближили наш рад. Кључне теме на које ћемо ставити фокус су подизање нивоа квалитета студирања, колегијалности и отворености Парламента према студентима, као и на потпуној транспарентности рада тог органа Факултета. Нажалост, услед тренутне ситуације и оптужби које долазе на наш рачун и рачун исправности нашег рада, приморани смо да реагујемо, како бисмо те оптужбе оповргли. Волели бисмо да немамо више разлога да се тиме бавимо, већ да се предизборна кампања настави на академском нивоу.

6) Који тим, односно људе планирате да кандидујете?

Људи који ће се кандидовати на листи Уније студената ФОН-а су студенти који су својим досадашњим залагањима и трудом постигли сјајне резултате и одређен углед, како на Факултету, тако и у привредном сектору. То су људи за које знамо да ће се адекватно и посвећено бавити студентским питањима и побољшањем рада Парламента, континурираним радом на комуникацији са студентима, Управом и катедрама. 

....

Не мењајте канал, на правом сте месту!

Тренутно нема коментара. Будите први који ће поставити коментар!
22
10

Постави коментар

E-mail:
Коментар:
Антиспам:

11 + 20

Коментари пролазе модерацију, зато што смо тако у могућности