Пројектовање софтвера

19.08.2013 15:12

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+0+2 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у осмом семестру

Пројектовање софтвера представља један од веома занимљивијих испита за оне студенте који воле програмирање, јер је екипа која држи овај предмет јако посвећена студентима. На почетку семестра студенти се опредељују да ли ће на вежбама слушати JAVA-у или C#, док су сва предавања иста и слуша се JAVA без обзира на одабир програмског језика за часове вежби.

Предавања- Професор Синиша Влајић је јако коректан професор који се веома труди да све што прича појасни и понови неколико пута тако да сваки студент који га прати може да разуме. Првих неколико часова предавања понаваљају се основни концепти JAVЕ, након тога се прелази на нити, базе и сокете. Последњих 4-5 часова предавања су предвиђени за израду семинарског рада за оне који желе да се ослободе једног дела семинарског пре испитног рока. Сваке недеље се професору доноси да погледа да ли сте добро урадили део који је тражио и за то добијате плусиће. Примере семинарског имате на сајту, а трудите се да што више радите по професоровој скрипти пошто је она најтачнија. Последња провера семинарског код профгесора је одговарање неких 15-ак страна из скрипте из поглавља Пројектовања. Ко одбрани тај део семинарског где се радила анализа система и при том одговара на овим последњим предавањима има 8 на усменом без одговарања. У случају да сте за изборни испит у првом семестру изабрали Патерне код овог професора онда ћете имати одмах оцену више на све ово. Свако ко жели да одговара за 10 може то да уради регуларно у року, а сви поени му важе.

Семинарски рад- Семинарски рад се ради индивидуално и свако ко је код професора у току семестра одрадио анализу за свој систем имаће само да испрограмира своју апликацију. Након тога ће своју апликацију бранити код асистента.

Вежбе- Као што смо већ напоменули, студенти се на првом часу предавања опредељују да ли ће слушати вежбе на ЈAVA-i или C#. Након тога асистенти сами одреде групе за слушање према списку, тако да уколико желите да будете са неким у групи упишите се на папир што ближе њему. Када се групе поделе ви сте у обавези да долазите у своју групу, али то нико не прати . Оно што је интересантно је да главни асистент Душан Савић својој групи стално даје домаће задатке које им прегледа и оцењује, чак им пред крај семестра даје и задатке на крају часа за додатне бодове што асистенти у другим групама не раде. Иначе, сви асистенти лепо објашњавају градиво а вежбе се разликују само у овим додатним бодовима.

Испит се састоји из три дела:
1. Писмени испит обухвата израду задатака на рачунару и овај део се може положити и преко 2 колоквијума у току семестра. Студент који је положио писмени део испита добија од 50 до 100 поена
Положен писмени део испита важи два испитна рока.

2. Одбрана семинарског рада
Студент који је одбранио семинарски рад добија од 50 до 100 поена
Напомена: Семинарски рад може да се брани након положеног писменог дела испита

3. Усмени део испита Студент који је положио усмени део испита добија од 50 до 100 поена (БројПоенаУсмени).
Напомена: Усмени део испита се може полагати тек након одбрањеног семинарског рада.

Оцена се добија на основу следеће формуле:
Оцена = (БројПоенаПисмени * 0.4) + (БројПоенаСеминар * 0.3) + (БројеПоенаУсмени*0.3)

 

Сајт предмета: http://silab.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/projektovanje-softvera/

Материјали са наставе: http://silab.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/projektovanje-softvera/projektovanje-softvera-preuzimanje/