Култура

Позив за учешће на пројекту „Корак по корак”

12.03.2017 17:31
Учествујте на едукативној тури "Корак по корак" и обиђите значајна културна места у граду.

Међународна студентска недеља у Београду

02.02.2017 15:48
Организација „Светски омладински талас“ отворила је пријаве за учешће на 11. Међународној студентској недељи у Београду 2017 (ISWiB – International Student Week in Belgrade), фестивалу едукативног и забавног карактера који ће се одржати од 16. до 24. јула 2017. године под називом „Млади на делу“.

Учите стране језике уз Савез студената ФOН-а

20.10.2016 17:55
Сaвeз студeнaтa ФOН-a пружa мoгућнoст студeнтимa дa oствaрe свoje жeљe и  пoстaну пoлиглoтe крoз прojeкaт - Курсeви стрaних jeзикa.

ESTIEM организује BudiCoolturan 2016

19.10.2016 18:27
Oтвaрaњe прojeктa зaкaзaнo je зa 21. oктoбaр у УК “Вук Кaрaџић“, oбeћaвaмo дoбру зaбaву и пунo културe. Студeнти свих фaкултeтa мoгу 22. и 23. oктoбрa пoсeтити Нaрoдну библиoтeку Србиje, гдe ћe сe oдржaти oбa дaнa прojeктa.

Програм биоскопа Фонтана за период од 24-30. децембра

24.12.2015 08:20
Представљамо вам репертоар биоскопа Фонтана за период од 24-30. децембра.