Vodič za brucoše - Smerovi - Operacioni menadžment

20.08.2013 14:57

Šta je opreracioni menadžment?

Operacioni menadžment (OM) se vezuje za upravljanje procesima i resursima koje preduzeća koriste da bi isporučila vrednost koja će zadovoljiti očekivanja kupaca sa naglaskom na efikasnost i efektivnost  tih procesa.  Reč operacioni menadžment ima značenje pojma koji integriše i upravlja svim proizvodnim i uslužnim operacijama u preduzećima od planiranja i projektovanja, nabavke i organizovanja, proizvodnje i razvoja proizvoda/usluge pa do njegove distribucije i isporuke krajnjem korisniku. Operacioni menadžment (OM) predstavlja  idealan spoj menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola) i inženjerstva (projektovanje, postavljanje i racionalizacija) a naravno sve to uz pomoć i korišćenje računara i ostalih savremenih informacionih tehnologija. 

Istorija nastanka smera Operacioni menadžment
Malo ljudi u uopšte zna da je FON nastao još davne 1969. godine za potrebe školovanja zaposlenih u privredi. Tako je prvi smer koji je osnovan na Fon-u bio zapravo Proizvodno-kibernetski (prvi  naziv smera Operacioni menadžment). Ubrzo posle razvili su se i ostali smerovi:
ISiT, Kadrovski menadžment (stari naziv za smer Menadžment), Upravljanje kvalitetom (smer koji je nastao 1997. god. tako što je jedan profesor sa smera proizvodni menadžment čija je uže stručno zanimanje bilo upravljanje  kvalitetom, odlučio da osnuje svoj smer).

Tokom postojanja FON-a smer OM je često  menjao svoj naziv pa se nekada ranije zvao:

 • Industrijsko inženjerstvo;
 • Proizvodni menadžment;
 • Proizvodni i uslužni menadžment – ovaj naziv je nastao iz sve većeg značaja usluga i uslužne delatnosti, međutim s obzirom da mu je naziv bio dugačak odlučeno je da se da sledeći naziv;
 • Operacioni menadžment – čiju srž predstavljanju operacije i procesi koji se odvijaju u različitim proizvodnim i uslužnim preduzećima.

Operacioni menadžment na univerzitetima u Srbiji
Fakultet organizacionih nauka nije jedina naučno obrazovana institucija koja školuje kadrove iz oblasti operacionog menadžmenta i inženjerstva. Tu su još i sledeći fakulteti sa njihovim odsecima koji su jedni od najpopularnijih.

 • Mašinski fakultet u Beogradu – Odsek za Industrijsko inženjerstvo
 • Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Odsek za industrijsko inženjerstvo i menadžment
 • Tehnički fakultet u Boru – Smer za Industrijski menadžment
 • Tehnički fakultet u Čačku – Odsek za Industrijski menadžment
 • Mašinski fakultet u Kragujevcu – Odsek za Industrijski inženjering
 • Mašinski fakultet u Nišu – Odsek za Industrijski menadžment
 • Fakultet informacionih tehnologija u Beogradu – Smer za Operacioni menadžment...


Koje koristi dobija student ako upiše odsek Operacioni menadžment?
Prednosti svakog studenta koji upiše odsek za Operacioni menadžment na FON-u su:

 1. Rad u malim grupama do 30 studenata na predavanjima i do 15 studenata na vežbama
 2. Mentorski rad:  Svaki nastavnik i asistent Fakulteta organizacionih nauka, član Katedre za operacioni menadžment i inženjerstvo preuzima odgovornost mentora za neposredno praćenje i pomoć u napredovanju studenta Odseka za operacioni menadžment, od prve godine studija pa do završetka studija.
 3. Studentska praksa – Studenti Operacionog menadžmenta su u obavezi da pohađaju studentsku praksu u nekom preduzeću u dogovoru sa asistentima i profesorima koji to mogu da im obezbede.
 4. SPIN – Skup privrednika i naučnika koji se organizuje svake godine. U organizaciji samog događaja učestvuju nastavnici i studenti OM-a. Svakom studentu se pored toga pruža mogućnost da napiše i kratak naučni rad i da ga izlaže na ovom skupu.


Uloga mentora je da:

 • Zastupa interese studenta u ostvarenju statutom zagarantovanih prava studenta.
 • Redovno kontaktira sa studentom, kontroliše napredovanje studenta i savetima usmerava studenta radi boljeg planiranja vremena i dinamike izvršenja studentskih obaveza.
 • Pomaže studentu oko pribavljanja potrebne nastavne literature i lakšeg kontakta sa nastavnicima i saradnicima na drugim predmetima.
 • Pomaže studentu da pronađe dodatnu pomoć u savlađivanju nastave.
 • Pomaže studentu da prevaziđe lične probleme koji bi mogli da imaju negativnog uticaja na uspeh u školovanju studenta.

Za razliku od smerova Menadžment i Informacioni sistemi i tehnologije, Operacioni Menadžment upisuje svega par desetina studenata (ne više od 60). Činjenica da se radi u malim grupama omogućava profesorima i asistentima da  zapamte svoje studente i po dobrom i po lošem. Ukoliko se neko trudi biće i zapamćen po tome, pa ako se i desi  da ne stigne da spremi ispit može da izloži svoju situaciju profesoru i da tako odloži ispit za par dana. Profesori su izuzetno spremni da pomognu, upravo zbog činjenice da imaju malo studenata i redovno dolaze na konsultacije. Zbog činjenice da lako upoznaju svoje studente i dobro ih pamte po njihovim postupcima na ispite studenti moraju dolaziti spremni. Korišćenje puškica i drugih nedozvoljenih sredstava za polaganje ispita nikako nije dozvoljeno i može štetiti ugledu i reputaciji studenta kod profesora.

 

Koji su najčešći utisci studenata koji su upisali smer Operacioni menadžment?
 Najčešći komentari studenata nakon upisivanja ovog smera su: “Kada sam upisao smer OM prestao da budem broj indeksa xxx/yy i postao sam ličnost sa imenom i prezimenom koju asistenti i profesori znaju. Sada kada se sretnem sa profesorom ili asistentom na hodniku fakulteta ja se lepo pozdravim i popričamo 10 min o svim temama ne samo o faksu.”
Jedan student je bio oduševljen sledećom pojavom: “Dogovorimo se mi sa smera da napravimo neko okupljanje studenata sa našeg smera… kad na tom druženju se pojavi i par asistenata i profesora sa našeg smera… kako smo se samo lepo proveli…diskutovali smo sa njima o svim temama: sport, kultura, društveni život… fakultet nismo ni spomenuli.”

 
O materiji u knjigama uopšteno
Na svakom predmetu ,odnos praktičnog dela i „bubanja“ je 50:50. Ispit se sastoji iz pismenog (zadaci koji se vežbaju iz zbirke) i usmenog  dela (teorija iz knjige).  Najčešće se jedan od ta dva dela polaže preko nekog projektnog zadatka.  Uvođenjem Bolonjske deklaracije omogućeno je da se student oslobodi velikog dela gradiva za ispit preko kolokvijuma, prisustvovanjem na predavanjima i  vežbama, rađenjem projeknih i seminarskih radova.  Projektni zadaci su zastupljeni na skoro svim predmetima. Negde predstavljaju obavezu, a negde su tu kao mogućnost oslobađanja od ispita. Odnose se na konkretna preduzeća i rade se zajedno sa profesorima (pod mentorstvom).  Ovi projekti zahtevaju dosta znanja i truda, ali njima se stiče praktično znanje,  a i profesori izuzetno cene zalaganje studenata.


Uže naučne oblasti koje se izučavaju na odseku za Operacioni menadžment su:

 • Računarski integrisana proizvodnja i logistika
 • Industrijsko i menadžment inženjerstvo
 • Menadžment  tehnologije i razvoja
 • Menadžment inovacija
 • Upravljanje proizvodnjom i uslugama (Korižćenjem ERP rešenja)
 • Planiranje proizvodnje i usluga
 • Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima
 • Proučavanje rada
 • Ekološki menadžment
 • Proizvodni sistemi, njihovo projektovanje i lokacija
 • Inženjering i upravljanje procesima
 • Upravljački sistemi
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Spread sheet inženjering

Zanimanje i profesija diplomiranog studenta Operacionog menadžmenta
Prethodno navedene naučne oblasti,  studente OM-a  osposobljavaju za različite poslove i zanimanja u preduzećima:

 • Menadžer logistike i lanaca snabdevanja
 • Menadžer operacija i procesa
 • Menadžer razvoja novih proizvoda
 • Projektant proizvodnih sistema
 • Stručnjak za eko-menadžment
 • Inženjer vrednosti
 • Inženjer racunarski integrisanih sistema
 • Inženjer fleksibilnog  proizvodnog  sistema
 • Konsultant na upravljanju projektima
 • Planer proizvodnje
 • Menadžer planiranja
 • Menadžer inovacija
 • Menadžer tehnološkog razvoja
 • Projektant radnih mesta i metoda rada
 • Projektant vremenskih standarda – normativa rada i vremena
 • Projektant sistema zarada (veoma značajna funkcija u Ljudskim resursima, što kolege sa drugih odseka ne izučavaju)
 • Projektant organizacije pripreme proizvodnje
 • Projektant uslužnih sistema
 • Menadžer usluga
 • Planer usluga
 • ERP konsultant
 • Spread sheet inženjer


Diplomirani studenti odseka za Operacioni menadžment su zaposleni u sledećim predužećima:

 • Delta Maksi
 • Idea
 • FORD Canada
 • Vojno-medicinska akademija
 • Grand prom a.d
 • METRO Cash & Carry
 • NIS Rafinerija nafte Pančevo
 • Raiffesen bank
 • AVON
 • BIA (Bezbednosno informativna agencija)
 • Strategic marketing
 • Banca Intesa
 • Delta sladoledi
 • OMV – Naftna kompanija
 • NELT
 • Adacta Execom do.o.
 • Ministarstvo finansija Republike Srbije
 • Nestle
 • Affrodite Mode Collection
 • VIP mobilna telefonija
 • FON...