Водич за бруцоше - Смерови - Операциони менаџмент

20.08.2013 14:57

Шта је опрерациони менаџмент?

Операциони менаџмент (ОМ) се везује за управљање процесима и ресурсима које предузећа користе да би испоручила вредност која ће задовољити очекивања купаца са нагласком на ефикасност и ефективност  тих процеса.  Реч операциони менаџмент има значење појма који интегрише и управља свим производним и услужним операцијама у предузећима од планирања и пројектовања, набавке и организовања, производње и развоја производа/услуге па до његове дистрибуције и испоруке крајњем кориснику. Операциони менаџмент (ОМ) представља  идеалан спој менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола) и инжењерства (пројектовање, постављање и рационализација) а наравно све то уз помоћ и коришћење рачунара и осталих савремених информационих технологија. 

Историја настанка смера Операциони менаџмент
Мало људи у уопште зна да је ФОН настао још давне 1969. године за потребе школовања запослених у привреди. Тако је први смер који је основан на Фон-у био заправо Производно-кибернетски (први  назив смера Операциони менаџмент). Убрзо после развили су се и остали смерови:
ИСиТ, Кадровски менаџмент (стари назив за смер Менаџмент), Управљање квалитетом (смер који је настао 1997. год. тако што је један професор са смера производни менаџмент чија је уже стручно занимање било управљање  квалитетом, одлучио да оснује свој смер).

Током постојања ФОН-а смер ОМ је често  мењао свој назив па се некада раније звао:

 • Индустријско инжењерство;
 • Производни менаџмент;
 • Производни и услужни менаџмент – овај назив је настао из све већег значаја услуга и услужне делатности, међутим с обзиром да му је назив био дугачак одлучено је да се да следећи назив;
 • Операциони менаџмент – чију срж представљању операције и процеси који се одвијају у различитим производним и услужним предузећима.

Операциони менаџмент на универзитетима у Србији
Факултет организационих наука није једина научно образована институција која школује кадрове из области операционог менаџмента и инжењерства. Ту су још и следећи факултети са њиховим одсецима који су једни од најпопуларнијих.

 • Машински факултет у Београду – Одсек за Индустријско инжењерство
 • Факултет техничких наука у Новом Саду – Одсек за индустријско инжењерство и менаџмент
 • Технички факултет у Бору – Смер за Индустријски менаџмент
 • Технички факултет у Чачку – Одсек за Индустријски менаџмент
 • Машински факултет у Крагујевцу – Одсек за Индустријски инжењеринг
 • Машински факултет у Нишу – Одсек за Индустријски менаџмент
 • Факултет информационих технологија у Београду – Смер за Операциони менаџмент...


Које користи добија студент ако упише одсек Операциони менаџмент?
Предности сваког студента који упише одсек за Операциони менаџмент на ФОН-у су:

 1. Рад у малим групама до 30 студената на предавањима и до 15 студената на вежбама
 2. Менторски рад:  Сваки наставник и асистент Факултета организационих наука, члан Катедре за операциони менаџмент и инжењерство преузима одговорност ментора за непосредно праћење и помоћ у напредовању студента Одсека за операциони менаџмент, од прве године студија па до завршетка студија.
 3. Студентска пракса – Студенти Операционог менаџмента су у обавези да похађају студентску праксу у неком предузећу у договору са асистентима и професорима који то могу да им обезбеде.
 4. СПИН – Скуп привредника и научника који се организује сваке године. У организацији самог догађаја учествују наставници и студенти ОМ-а. Сваком студенту се поред тога пружа могућност да напише и кратак научни рад и да га излаже на овом скупу.


Улога ментора је да:

 • Заступа интересе студента у остварењу статутом загарантованих права студента.
 • Редовно контактира са студентом, контролише напредовање студента и саветима усмерава студента ради бољег планирања времена и динамике извршења студентских обавеза.
 • Помаже студенту око прибављања потребне наставне литературе и лакшег контакта са наставницима и сарадницима на другим предметима.
 • Помаже студенту да пронађе додатну помоћ у савлађивању наставе.
 • Помаже студенту да превазиђе личне проблеме који би могли да имају негативног утицаја на успех у школовању студента.

За разлику од смерова Менаџмент и Информациони системи и технологије, Операциони Менаџмент уписује свега пар десетина студената (не више од 60). Чињеница да се ради у малим групама омогућава професорима и асистентима да  запамте своје студенте и по добром и по лошем. Уколико се неко труди биће и запамћен по томе, па ако се и деси  да не стигне да спреми испит може да изложи своју ситуацију професору и да тако одложи испит за пар дана. Професори су изузетно спремни да помогну, управо због чињенице да имају мало студената и редовно долазе на консултације. Због чињенице да лако упознају своје студенте и добро их памте по њиховим поступцима на испите студенти морају долазити спремни. Коришћење пушкица и других недозвољених средстава за полагање испита никако није дозвољено и може штетити угледу и репутацији студента код професора.

 

Који су најчешћи утисци студената који су уписали смер Операциони менаџмент?
 Најчешћи коментари студената након уписивања овог смера су: “Када сам уписао смер ОМ престао да будем број индекса xxx/yy и постао сам личност са именом и презименом коју асистенти и професори знају. Сада када се сретнем са професором или асистентом на ходнику факултета ја се лепо поздравим и попричамо 10 мин о свим темама не само о факсу.”
Један студент је био одушевљен следећом појавом: “Договоримо се ми са смера да направимо неко окупљање студената са нашег смера… кад на том дружењу се појави и пар асистената и професора са нашег смера… како смо се само лепо провели…дискутовали смо са њима о свим темама: спорт, култура, друштвени живот… факултет нисмо ни споменули.”

 
О материји у књигама уопштено
На сваком предмету ,однос практичног дела и „бубања“ је 50:50. Испит се састоји из писменог (задаци који се вежбају из збирке) и усменог  дела (теорија из књиге).  Најчешће се један од та два дела полаже преко неког пројектног задатка.  Увођењем Болоњске декларације омогућено је да се студент ослободи великог дела градива за испит преко колоквијума, присуствовањем на предавањима и  вежбама, рађењем пројекних и семинарских радова.  Пројектни задаци су заступљени на скоро свим предметима. Негде представљају обавезу, а негде су ту као могућност ослобађања од испита. Односе се на конкретна предузећа и раде се заједно са професорима (под менторством).  Ови пројекти захтевају доста знања и труда, али њима се стиче практично знање,  а и професори изузетно цене залагање студената.


Уже научне области које се изучавају на одсеку за Операциони менаџмент су:

 • Рачунарски интегрисана производња и логистика
 • Индустријско и менаџмент инжењерство
 • Менаџмент  технологије и развоја
 • Менаџмент иновација
 • Управљање производњом и услугама (Корижћењем ЕРП решења)
 • Планирање производње и услуга
 • Предузетништво и управљање малим и средњим предузећима
 • Проучавање рада
 • Еколошки менаџмент
 • Производни системи, њихово пројектовање и локација
 • Инжењеринг и управљање процесима
 • Управљачки системи
 • Робно и материјално књиговодство
 • Спреад схеет инжењеринг

Занимање и професија дипломираног студента Операционог менаџмента
Претходно наведене научне области,  студенте ОМ-а  оспособљавају за различите послове и занимања у предузећима:

 • Менаџер логистике и ланаца снабдевања
 • Менаџер операција и процеса
 • Менаџер развоја нових производа
 • Пројектант производних система
 • Стручњак за еко-менаџмент
 • Инжењер вредности
 • Инжењер рацунарски интегрисаних система
 • Инжењер флексибилног  производног  система
 • Консултант на управљању пројектима
 • Планер производње
 • Менаџер планирања
 • Менаџер иновација
 • Менаџер технолошког развоја
 • Пројектант радних места и метода рада
 • Пројектант временских стандарда – норматива рада и времена
 • Пројектант система зарада (веома значајна функција у Људским ресурсима, што колеге са других одсека не изучавају)
 • Пројектант организације припреме производње
 • Пројектант услужних система
 • Менаџер услуга
 • Планер услуга
 • ERP консултант
 • Spread sheet инжењер


Дипломирани студенти одсека за Операциони менаџмент су запослени у следећим предужећима:

 • Делта Макси
 • Идеа
 • FORD Canada
 • Војно-медицинска академија
 • Гранд пром а.д
 • METRO Cash & Carry
 • НИС Рафинерија нафте Панчево
 • Raiffesen bank
 • AVON
 • БИА (Безбедносно информативна агенција)
 • Strategic marketing
 • Banca Intesa
 • Делта сладоледи
 • OMV – Нафтна компанија
 • НЕЛТ
 • Adacta Execom do.o.
 • Министарство финансија Републике Србије
 • Nestle
 • Affrodite Mode Collection
 • VIP мобилна телефонија
 • ФОН...