Izborni predmeti MKS

19.08.2013 13:44

VII Semestar:

Izbornih predmeta za VII semestar na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacija nema.

U sedmom semestru se bira između alternativnih predmeta: Upravljanje projektima ili Poslovni informacioni sistemi.

VIII Semestar:

 

  • Akreditovane laboratorije
  • prof. dr Vojislav Božanić
  • Pošto se uvek do sada prijavi mali broj studenata predavanja i vežbe se organizuju kao blok nastava u toku jedne sedmice u semestru. Vežbe su poseta laboratorijama i konkretni primeri. Materija predavanja jednostavna i daleko uža od akreditacije i sertifikacije. Polaganje je preko seminarskog rada koji se brani u terminu usmenog ispita.

 

  • Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima
  • prof. dr Jovan Filipović i Mladen Đurić - Još jedan zanimljiv predmet Jovana Filipovića, savremena i praktična materija. Predavanja se zasnivaju na mnoštvu primera uslužnih ustanova i firmi, bez teoretisanja. Vežbe se zasnivaju na studijama slučaja uz interakciju asistenta i studenata. Ima se iz više delova, ima kolokvijum, seminarski rad i završni ispit.

 

  • Upravljanje kvalitetom u agroindustriji
  • prof. dr Vojislav Božanić - Osnovni koncept predmeta se zasniva na standardu za zaštitu hrane HASAP, detaljno se proučava i ukazuje se na sve prednosti i nedostatke.

 

 

  • Planiranje kvaliteta
  • doc. dr Ivana Mijatović - Konkretan i praktičan predmet sa dosta studija slučaja, kompletan rad je zasnovan na timovima. Materija je izučavanje metoda za planiranje kvaliteta u preduzeću i aktivno sprovođenje tih planova. Polaže se iz delova, seminarski rad u timovima, kolokvijum i završni ispit.