Изборни предмети МКС

19.08.2013 13:44

VII Семестар:

Изборних предмета за VII семестар на смеру Менаџмент квалитета и стандардизација нема.

У седмом семестру се бира између алтернативних предмета: Управљање пројектима или Пословни информациони системи.

VIII Семестар:

 

  • Акредитоване лабораторије
  • проф. др Војислав Божанић
  • Пошто се увек до сада пријави мали број студената предавања и вежбе се организују као блок настава у току једне седмице у семестру. Вежбе су посета лабораторијама и конкретни примери. Материја предавања једноставна и далеко ужа од акредитације и сертификације. Полагање је преко семинарског рада који се брани у термину усменог испита.

 

  • Управљање квалитетом у услужним делатностима
  • проф. др Јован Филиповић и Младен Ђурић - Још један занимљив предмет Јована Филиповића, савремена и практична материја. Предавања се заснивају на мноштву примера услужних установа и фирми, без теоретисања. Вежбе се заснивају на студијама случаја уз интеракцију асистента и студената. Има се из више делова, има колоквијум, семинарски рад и завршни испит.

 

  • Управљање квалитетом у агроиндустрији
  • проф. др Војислав Божанић - Основни концепт предмета се заснива на стандарду за заштиту хране HASAP, детаљно се проучава и указује се на све предности и недостатке.

 

 

  • Планирање квалитета
  • доц. др Ивана Мијатовић - Конкретан и практичан предмет са доста студија случаја, комплетан рад је заснован на тимовима. Материја је изучавање метода за планирање квалитета у предузећу и активно спровођење тих планова. Полаже се из делова, семинарски рад у тимовима, колоквијум и завршни испит.