За кога ћете гласати на изборима?

08.04.2014 00:50

1. Ваш Тим: 48 (34.29%)

2. Ваш Тим: 20 (14.29%)

3. Ваш Тим: 29 (20.71%)

4. Ваш Тим: 26 (18.57%)

5. Ваш Тим: 18 (12.86%)