Која вам је омиљена реч на ФОН-у

01.01.1970 02:00

1. Департментализација: 69 (20.85%)

2. Оптимално: 141 (42.60%)

3. Парадигма: 38 (11.48%)

4. Опредмећење: 21 (6.34%)

5. Иманентност: 13 (3.93%)

6. Опортунитетно: 50 (15.11%)