Koliko vežbanki potrošite u toku godine?

01.01.1970 02:00

1. 10: 40 (39.22%)

2. 50: 2 (1.96%)

3. 100: 0 (0.00%)

4. 500: 7 (6.86%)

5. Za sve pare: 54 (52.94%)