Шта вам је узео факултет за заједничко функционисање универзитета?

07.01.2015 12:00

1. 1000 динара: 7 (10.45%)

2. Бубрег: 25 (37.31%)

3. Право да пријавим испит: 2 (2.99%)

4. Ништа, још чекам да ми узму: 18 (26.87%)

5. 1000 марака: 16 (23.88%)