Колико испита сте пренели?

12.10.2013 02:30

1. Један: 46 (17.16%)

2. Два: 33 (12.31%)

3. Три: 28 (10.45%)

4. Четири и више: 60 (22.39%)

5. Ниједан: 102 (38.06%)