Зашто је посечено дрво у дворишту?

17.11.2015 20:41

1. Стиже још статуа: 8 (8.33%)

2. ФОН од ове године самостално производи испитне свеске: 37 (38.54%)

3. Спремамо се за грејну сезону: 8 (8.33%)

4. Припрема за нову зграду: 17 (17.71%)

5. Није се добро видео факултет од њега: 27 (28.13%)