Колико свађа за студентски дом очекујете?

19.11.2013 01:00

1. 0: 10 (6.90%)

2. 1: 4 (2.76%)

3. 2: 1 (0.69%)

4. 3: 8 (5.52%)

5. више од 3: 123 (84.83%)